Stichworte

In der Nähe Mt. Miwa

Nara Natur
Mt. Miwa Sakurai-shi, Nara-ken
O-miwa Shrine Geschichte
Omiwa-Jinja-Schrein Sakurai-shi, Nara-ken
Sujin-tenno-ryo Emperor Sujin’s Tomb Geschichte
Mausoleum Of Emperor Sujin Tenri-shi, Nara-ken
hase-dera temple Geschichte
Hasedera-Tempel (Nara) Sakurai-shi, Nara-ken
Hase Area Geschichte
Hase Sakurai-shi, Nara-ken
abe-monju-in temple Geschichte
Abe-Monju-In-Tempel Sakurai-shi, Nara-ken