Mt. Miwa 三輪山

Nara Nara
Nara Nara

Near Mt. Miwa

Nara Nature
Mt. Miwa Sakurai-shi, Nara-ken
O-miwa Shrine History
Omiwa-Jinja Shrine Sakurai-shi, Nara-ken
Sujin-tenno-ryo Emperor Sujin’s Tomb History
Mausoleum Of Emperor Sujin Tenri-shi, Nara-ken
hase-dera temple History
Hasedera Temple (Nara) Sakurai-shi, Nara-ken
Hase Area History
Hase Sakurai-shi, Nara-ken
abe-monju-in temple History
Abe Monjuin Temple Sakurai-shi, Nara-ken