None
None
None
None
None
None

ทริปวันเดียว ทัศนศึกษาชมการฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima)

จังหวัดฟุคุชิมะ
1 วัน (ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยว)
ราคาอ้างอิง 900 JPY (ค่าเข้าโรงเรียนประถมอุเคะโดะ : 300 JPY ค่าเข้าพิพิธภัณฑสถานรำลึกภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะ : 600 JPY)
ชมการฟื้นฟูและปฏิรูปย่านที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออก (Great East Japan Earthquake) กับไกด์นำทัวร์ในสถานที่จริง

มาสัมผัสพลังการทำลายล้างของแผ่นดินไหวใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออก (Great East Japan Earthquake) และมาชื่นชมความมุ่งมั่น ความพยายามที่จะฟื้นฟูฟุกุชิมะ (Fukushima) ที่เมืองฟุตะบะ (Futaba Town) และเมืองนามิเอะ (Namie Town) สองเมืองที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากแผ่นดินไหวครั้งนั้น ระหว่างทัวร์คุณจะได้ไปเมืองฟุตะบะ แล้วเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานรำลึกภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะ (Great East Japan Earthquake and Nuclear Disaster Memorial Museum) และแวะชมโรงเรียนประถมอุเคะโดะ (Ukedo Elementary School) ซากภัยพิบัติในเมืองนามิเอะ นี่เป็นทัวร์ที่จะทำให้คุณได้รู้จักการฟื้นฟู และการเติบโตหลังภัยพิบัติอย่างลึกซึ้ง

จาก สถานี JR Futaba โดยสารรถชัตเติลบัส จากนั้นเดินอีก 5 นาที

〒979-1401

39 Nakano Takada, Futabamachi, Futaba District, Fukushima Prefecture

福島県双葉郡双葉町大字中野字高田39

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages