None

เกี่ยวกับคิวชู

None

เกี่ยวกับคิวชู

None

เกี่ยวกับคิวชู

None

เกี่ยวกับคิวชู

None

เกี่ยวกับคิวชู

None

เกี่ยวกับคิวชู

เกี่ยวกับคิวชู

เกี่ยวกับคิวชู

ภูมิภาคคิวชูตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้สุดของญี่ปุ่น ประกอบด้วยกัน 7 จังหวัด เป็นภูมิภาคที่รวบรวมภูเขาไฟกับแหล่งอนเซ็นชื่อดังให้ผู้ที่ชอบได้ตระเวนทัวร์กันอย่างหนำใจ อีกทั้งมีธรรมชาติที่สวยงามและมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ดำน้ำ ล่องเรือชมโลมา อบทรายร้อนก็ทำได้ที่นี่เช่นเดียวกัน

เกี่ยวกับคิวชู

ภูมิภาคคิวชูตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้สุดของญี่ปุ่น ประกอบด้วยกัน 7 จังหวัด เป็นภูมิภาคที่รวบรวมภูเขาไฟกับแหล่งอนเซ็นชื่อดังให้ผู้ที่ชอบได้ตระเวนทัวร์กันอย่างหนำใจ อีกทั้งมีธรรมชาติที่สวยงามและมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ดำน้ำ ล่องเรือชมโลมา อบทรายร้อนก็ทำได้ที่นี่เช่นเดียวกัน

ACTIVITIES

เส้นทางแนะนำ

เดินชมป่าดึกดำบรรพ์ สนุกไปกับการดำน้ำ! ยาคุชิมะ เกาะมรดกโลกที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้ทั้งทะเลและภูเขา

ฤดูที่แนะนำ

ชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้าแบบพาโนรามาและล่องเรือชมโลมาตามธรรมชาติ ทริปเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงามสำหรับครอบครัว

ฤดูที่แนะนำ

เดินทางไปสักการะศาลเจ้าอินาริที่สำคัญ 3 แห่งของญี่ปุ่นและทำเครื่องปั้นดินเผาได้ในทริปเดียว! นอกจากนี้ยังมีอาหารต้อนรับแบบดั้งเดิมกับเกอิชาในห้องเสื่อทาทามิ

ฤดูที่แนะนำ

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages