HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

สำรวจตามความสนใจ

Tradition

สัมผัสจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า

(c) Itako City

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ในอดีตอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณจะสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นจากมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ ในตัวเมืองซึ่งมีทั้งศาลเจ้าและประวัติศาสตร์ที่ชวนให้คิดย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดของคว

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ในอดีตอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณจะสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นจากมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ ในตัวเมืองซึ่งมีทั้งศาลเจ้าและประวัติศาสตร์ที่ชวนให้คิดย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดของความเป็นมาในสมัยโบราณ มรดกทางวัฒนธรรมที่มั่งคั่งไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่สามารถชื่นชมอยู่ห่างๆ เท่านั้น แต่ยังคงมีลมหายใจและได้รับการปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ลองมาสัมผัสประเทศญี่ปุ่นและจิตวิญญาณแบบคนญี่ปุ่นด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณเอง ทั้งการฝึกสมาธิแบบเซน หรือเยี่ยมชมสถานที่ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาและประเพณีของชนพื้นเมืองดูไหม

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages