ล่องเรือตามแม่น้ำบนเส้นทางจาริกแสวงบุญคุมะโนะโคโดะ (Kumano Kodo Pilgrimage Route)

เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองฝั่ง คุมะโนะคาวะ (Kumano River) บนเส้นทางจาริกแสวงบุญคุมะโนะโคโดะ (Kumano Kodo Pilgrimage Route) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ซึมซับวัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม

สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือแบบดั้งเดิมไปตามคุมะโนะคาวะ (Kumano River) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางจาริกแสวงบุญคุมะโนะโคโดะ (Kumano Kodo Pilgrimage Route) ในอุทยานแห่งชาติโยชิโนะ-คุมะโนะ (Yoshino-Kumano National Park) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก
โดยเรือจะออกเดินทางจากริมฝั่งแม่น้ำใกล้กับจุดพักรถชื่อ โดโระ-เคียว-ไคโด คุมะโนะคาวะ (Dorokyo Kaido Kumano-gawa Rest Area) ล่องไปจนถึงศาลเจ้าคุมะโนะ ฮายะทะมะไทชะ (Kumano Hayatama Taisha Shrine) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ หรือที่เรียกกันว่า คุมะโนะซันซัง (Kumano Sanzan) ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางแสวงบุญนี้ เส้นทางล่องเรือมีระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 90 นาที ระหว่างเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เราจะได้ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ ผ่านผาหินขนาดใหญ่ ก้อนหินยักษ์กลางแม่น้ำ และน้ำตก นอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่งดงามแล้ว ยังจะได้ฟังนักเล่าเรื่องบนเรือถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของสถานที่ให้ฟังอย่างละเอียด ได้เก็บเกี่ยวเวลาสุดประทับใจแล้วยังอิ่มใจบนเส้นทางแสวงบุญนี้ไปอีกด้วย ล่องเรือชื่นชมธรรมชาติที่งดงามไปพร้อมกับจาริกแสวงบุญได้ที่มรดกโลกแห่งนี้

จากสถานี JR Shingu นั่งรถบัส Kumano Gobo Nankai Bus ลงที่ป้าย Michi-no-Eki Kumano-gawa แล้วเดินไปที่ Kawabune Boat Tour Center ใช้เวลาประมาณ 1 นาที

มาตรการควบคุมไวรัสโคโรนา (โควิด-19)