JNTO logo

Experiences in Japan

Switch Language

สำรวจตามความสนใจ

Cities

ประเพณีดั้งเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

Category symbol

เมืองใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่เหล่านั้นมีทั้งประเพณีดั้งเดิมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ร่วมกันอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เมืองใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเหมือนขุมทรัพย์แห่งการสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ลองมาสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทิวทัศน์ที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวระหว่างเมืองใหญ่และเขตชนบท หรือนั่งเรือโดยสารชมลำคลองในเมืองใหญ่ดูไหม ตราตรึงใจไปกับการขึ้นไปชมวิวบนหอคอยของสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกพร้อมวิวเบื้องล่างที่น่าตื่นตาตื่นใจ หรือจะสนุกสนานกับทิวทัศน์ของเมืองแห่งสายน้ำที่พัฒนาขึ้นในสมัยเอโดะก็ได้เช่นกัน

{{ articles.length }} ผลลัพธ์
{{ a.category }}
{{ a.title }}
{{ a.region }}, {{ a.prefecture }}
{{ a.subtitle }}

สำรวจตามความสนใจ

Tradition
Outdoor
Cuisine
Cities
Nature
Art
Relaxation