HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

izumo izumo

ชิมะเนะ อิซุโมะ ก่อนเกียวโตจะกำเนิดขึ้น ญี่ปุ่นก็มีดินแดนแห่งทวยเทพที่เรียกว่าอิซุโมะ

อิซุโมะ สถานที่ที่ตำนานเทพเจ้าของญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้น

อิซุโมะเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่จะพาย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของญี่ปุ่น เนิ่นนานก่อนที่เกียวโต หรือนารา จะกำเนิดขึ้น พื้นที่ในแถบนี้คือใจกลางของจุดที่รู้จักกัน ซึ่งหมายถึงแผ่นดินของทวยเทพ บันทึกที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นได้เอ่ยถึงบริเวณนี้ ไม่เพียงเท่านั้น ศาลเจ้าและสมบัติเก่าแก่ต่าง ๆ ที่ขุดพบที่นี่ยังเป็นหลักฐานชัดเจนที่ช่วยยืนยันว่าต้นสายเรื่องราวของญี่ปุ่นเกิดขึ้นที่อิซุโมะ

พลาดไม่ได้

  • อิซุโมะไทฉะ ศาลเจ้าใหญ่ชินโตเป็นหนึ่งในศาลที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น
  • วัดกะคุเอ็งจิ ที่ซึ่งครั้งหนึ่งเบ็นไคเคยฝึกฝน
  • กิจกรรมเดินไต่เขาตามเส้นทางธรรมชาติภูมิภาคชูโงะคุ ซึ่งตรงสู่อิซุโมะไทฉะและหุุบเขาทาจิคุเอะ

วิธีการการเดินทาง

คุณสามารถโดยสารเครื่องบิน รถไฟ และรถบัสไปยังอิซุโมะ ส่วนโอคายาม่า จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งสำหรับเส้นทางรถไฟเกือบทั้งหมด

บริการรถไฟสายโทไคโด-ซันโย ชินคันเซนคือวิธีสัญจรที่เชื่อมต่อโอคายาม่าเข้ากับโตเกียว โอซาก้า และเมืองสำคัญแห่งอื่น ๆ ขึ้นรถไฟด่วนจำกัดเจอาร์จากโอคายาม่าเพื่อไปสู่อิซุโมะ เส้นทางนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

หากต้องการนั่งเครื่องบิน สายการบิน JAL มีเส้นทางบินระหว่างสนามบินฮาเนะดะกับอิซุโมะให้บริการ ขณะที่เที่ยวบิน ANA จากฮาเนะดะจะบินตรงมายังสนามบินโยนาโกะที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินจากพื้นที่ต่างๆของฟุกุโอกะ และยังมีสนามบินสำคัญอื่นๆให้บริการสำหรับเดินทางสู่อิซุโมะด้วยเช่นกัน

รถบัสด่วน รวมถึงรถบัสนอนคืออีกวิธีขนส่งที่เชื่อมต่อแถบพื้นที่นี้เข้ากับโตเกียวและโอซาก้า หากต้องการตัวเลือกรถนอนที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ให้ลองพิจารณาซันไรส์อิซุโมะ รถไฟตู้นอนที่ยังมีให้บริการเป็นเส้นทางสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ซึ่งวิ่งระหว่างโตเกียวและอิซูโมะ รถไฟขบวนนี้จะออกจากโตเกียวตอน 22.00 น. และเดินทางถึงอิซุโมะในเวลา 12 ชั่วโมงต่อมา

เกร็ดน่าสนใจ

ศาลเจ้าใหญ่อิซุโมะไทฉะก่อตั้งขึ้นเพื่อบูชาโอคุนินุชิ โนะ มิโคะโตะ เทพเจ้าที่มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับเรื่องความรักและการแต่งงาน

วัตถุสำริดที่ขุดพบจากเศษซากปรักหักพังที่โคจินดะนิและคาโมะอิวะคุระบ่งชี้ถึงบทบาทของขอบเขตอำนาจของผู้คนในอิซูโมะในสมัยโบราณ

ดินแดนแห่งทวยเทพและตำนาน

ช่วงต้นบันทึกเหตุการณ์ที่มีอายุเก่าแก่ของญี่ปุ่นอย่างโคจิกิและนิฮงโชกิจากศตวรรษที่ 8 ได้เล่าขานถึงเรื่องราวของเหล่าเทพเจ้าในยุคแรกเริ่ม รวมถึงการก่อกำเนิดแผ่นดินญี่ปุ่นขึ้นมา ฉากหลังของตำนานยุคแรกคืออิซุโมะ ไม่ใช่เขตพื้นที่โดยรอบนาราและเกียวโตแต่อย่างไร

สำรวจศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

ศาลเจ้าจำนวนไม่น้อยในแถบพื้นที่อิซุโมะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของตำนานโบราณและจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมญี่ปุ่น แต่ที่เลื่องชื่อที่สุดจากทั้งหมดนี้คืออิซุโมะไทฉะ เพราะเทพเจ้าชินโตทุกองค์ของญี่ปุ่นจะมาเยือนศาลเจ้าแห่งนี้ในช่วงเดือน 10 ตามปฏิทินจันทรคติ อิซุโมะไทฉะก่อตั้งขึ้นเพื่อบูชาโอคุนินุชิ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามของเทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงาน ผู้คนทั่วทั้งญี่ปุ่นจึงพากันมาที่นี่เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จในการหาคู่ครอง

เคียงคู่ประภาคารที่สร้างจากหินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ศาลเจ้าอีกแห่งที่ปรากฏในบันทึกเหตุการณ์โบราณคือศาลเจ้าฮิโนมิซากิ-จิงจะ ซึ่งอยู่ห่างจากอิซุโมะไทฉะเป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตรขึ้นไปตามแนวชายฝั่งและอยู่ใกล้กับประภาคารหินที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ใกล้ ๆ กับประภาคารที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออก

ศาลเจ้าที่งดงามราวภาพวาดอยู่ใกล้กับทะเลและเช่นเดียวกับศาลเจ้าอิเสะ-จิงกุที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์องค์เดียวกัน นั่นคืออะมะเตระสุ โอมิคามิ ขณะที่ศาลเจ้าอิเสะจิงกูช่วยปกป้องญี่ปุ่นในช่วงเวลากลางวัน ศาลเจ้าฮิโนมิซากิ-จิงจะก็จะปกป้องญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ลับฟ้าไป

จากตำนานสู่ประวัติศาสตร์

การค้นพบทางโบราณคดีครั้งยิ่งใหญ่หลายต่อหลายครั้งคือตัวบ่งชี้ว่าแก่นหลักของตำนานแห่งอิซุโมะมีพื้นฐานมาจากความจริง ในบริเวณที่เรียกว่าโคจินดะนิ หุบเขาขนาดเล็กใกล้ ๆ กับทะเลสาบชินจิ มีการขุดพบดาบสำริดเป็นจำนวนที่น่าตกใจกว่า 358 เล่ม นอกจากนั้นที่คาโมะอิวะคุระยังมีการพบขุมระฆังสำริดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ ทั้งหมดนี้ต่างเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงถึงความสำคัญและอำนาจของชาวอิซุโมะในอดีตกาล คุณสามารถเที่ยวชมวัตถุต่าง ๆ ที่กล่าวถึงได้ในพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยูถัดจากศาลเจ้าใหญ่อิซุโมะไทฉะ

เรียนรู้เพิ่มเติมที่พิพิธภัณฑ์ชิมาเนะ

พิพิธภัณฑ์อิซุโมะยุคโบราณชิมาเนะ คือพิพิธภัณฑ์ทันสมัยขนาดศาลเจ้าใหญ่อิซุโมะไทฉะ รวมถึงเป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งที่เกี่ยวกับประวัติของศาลเจ้าดังกล่าว อย่างเช่นแบบจำลองที่แสดงว่าอิซุโมะไทฉะน่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรในสมัยที่มีความสูงตระหง่าน 48 เมตร ณ บริเวณเนินเขาของเมืองอิซุโมะ เป็นกลุ่มเนินดินฝังศพที่บรรจุร่างของเหล่าผู้ปกครองในพื้นที่แถบนี้ในสมัยศตวรรษที่ 3 ไม่เพียงเท่านั้นที่พิพิธภัณฑ์ยาโยอิโนะโมริ คุณยังสามารถเรียนรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับหลุมฝังศพ ศิลปะวัตถุที่ขุดพบ และประวัติศาสตร์

วัดที่เร้นกายอยู่เบื้องหลังน้ำตก

อิซุโมะไม่ได้มีแต่ประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น วัดกะคุเอ็งจิ ที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตภูเขา ซึ่งเคยเป็นวัดที่มีพระฝึกปฏิบัติอยู่จำนวนมาก ถึงแม้ว่าสิ่งปลูกสร้างของวัดแห่งนี้จะเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลัง หนึ่งในอาคารที่คุณก็ไม่ควรพลาดโอกาสเยี่ยมชมได้แก่อาคารที่ฝังตัวอยู่กับหน้าผาหลังน้ำตก บริเวณอันเงียบสงบแห่งนี้ในเดือนพฤศจิกายนจะเต็มไปด้วยเหล่าช่างภาพ ซึ่งเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงงดงามที่สุด

ธรรมชาติริมทาง

วัดอิจิบะตาจิ ยาคุชิที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลคือจุดที่นักแสวงบุญจากทั่วทั้งญี่ปุ่นต้องการไปเยือน อีกทั้งยังขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่สำหรับเยียวยาผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา เนื่องจากวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขา คุณจึงจะมีโอกาสได้ทอดมองทะเลญี่ปุ่นในทิศหนึ่ง แล้วยังสามารถชื่นชมทะเลสาบชินจิ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของญี่ปุ่นได้ในอีกทิศหนึ่ง

หากคุณชอบกิจกรรมเดินเที่ยว ให้ลองเดินไต่เขาตามเส้นทางธรรมชาติชูโงะคุที่มีชื่อเสียงระดับชาติ และเชื่อมต่อวัดอิจิบะดาจิ ยาคุชิ และวัดกาคุเอ็นจิเข้าด้วยกัน รวมถึงนำไปสู่ศาลเจ้าใหญ่อิซุโมะไทฉะ แล้วจึงตรงเข้าไปในเขตภูเขาที่ตัดผ่านหุุบเขาทาจิคุเอะ จุดชมทัศนียภาพแห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งยังเป็นบริเวณที่คุณจะพบกับหน้าผาสูง 150 เมตร โขดหินทรงแหลม และพระพุทธรูปนับพันองค์

สำรวจแถบพื้นที่โดยรอบ

หากต้องการเที่ยวสำรวจอาณาเขตโดยรอบ อิซุโมะคือจุดตั้งที่พักที่จะช่วยให้คุณเดินทางได้สะดวก สำหรับแถบบริเวณที่ห่างจากชายฝั่ง เขตพื้นที่โอคุอิซุโมะ สถานที่เริ่มต้นของตำนานเทพสังหารงูแปดเศียรแปดหางเพื่อช่วยเจ้าหญิง

เพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมงจากอิซุโมะได้แก่มัตสึเอะ ซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทที่เหลือรอดอยู่ไม่กี่หลังของญี่ปุ่น สวนระดับโลก พร้อมทั้งอดีตบ้านพักของแล็ฟคาดิโอ เฮิร์น นักเขียนผู้โด่งดัง และหากมุ่งไปยังทิศตะวันตกอีกประมาณ 1 ชั่วโมง คุณก็จะได้เที่ยวชมแหล่งมรดกโลกอย่าง​​​​​​​เหมืองแร่เงินอิวามิกินซัง* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำแนะนำสำหรับคุณ

On-bashi Bridge
ชูโงะคุ
Inasa
ชิมะเนะ

Did this information help you?

ลิงก์อ้างอิง

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages