HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

None

©inhamamatsu.com

ดื่มด่ำกับรสชาติของชาจากเมืองฮามามัตสึ (Hamamatsu) พร้อมสนุกไปกับเกมทายชายุคโบราณ ชา-คะบุกิ (Cha-Kabuki)

 

เที่ยวชมไร่ชาเขียวที่จังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) ชมโรงงานผลิตชาโดยเกษตรกรท้องถิ่น แล้วสัมผัสประสบการณ์เล่นเกมชา-คะบุกิ (Cha-Kabuki)

 

ร้านมูรามัตสึ โชเต็ง (Muramatsu Shoten) ถือเป็นร้านชาที่มีชื่อเสียงของเมืองฮามามัตสึ (Hamamatsu) จังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) ทางร้านจำหน่ายใบชาคุณภาพดีที่ผลิตจากไร่ชาที่ปลูกเอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทัวร์ชมไร่ชาเขียวท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตใบชาถึงโรงงาน โดยมีเกษตรกรท้องถิ่นเป็นผู้พาทัวร์ตลอดทริป

หลังจากทัวร์เสร็จแล้วคุณจะได้พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแท้ ๆ ผ่านเกมทายชาแบบดั้งเดิม หรือ เกมชา-คะบุกิ (Cha-Kabuki) ซึ่งเป็นการละเล่นเก่าแก่ของนักรบสมัยโบราณที่สืบทอดกันมา โดยใช้ทักษะจำแนกกลิ่นและรสชาติของชาแต่ละชนิดจากการลิ้มรสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาเขียวชั้นดี หากต้องการบริการล่ามแปลภาษา ทางร้านก็มีบริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ปัจจุบันให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการชอปปิงชาหลากหลายชนิดพร้อมอุปกรณ์ชงชาไปเป็นของฝาก
กรณีที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกเป็นแพลนนั่งสมาธิและเล่นเกมชา-คะบุกิ (Cha-Kabuki) ที่วัดคันซันจิ (Kanzanji Temple) ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในเมืองนี้ได้ด้วย โดยค่าเข้าร่วมกิจกรรมจะรวมค่าบริการล่ามแปลภาษาแล้ว

 

©inhamamatsu.com

 

การเดินทาง : จากสถานี Tokyo นั่งรถไฟชินคันเซนสาย Tokaido-Sanyo Shinkansen มาลงที่สถานี JR Hamamatsu แล้วนั่งรถบัส Entetsu Bus - Kanzanji Onsen Line ลงที่ป้าย Kandabara ประมาณ 30 นาที จากนั้นเดินต่อประมาณ 1 นาที

 

©inhamamatsu.com

 

ร้านมูรามัตสึ โชเต็ง (Muramatsu Shoten)

ที่อยู่

2365 Nishiyama-cho, Nishi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken

เวลาประสบการณ์

ประมาณ 90 นาที~

URL

https://www.inhamamatsu.com/experience/tea-culture.php

 

  • Home
  • Experiences in Japan
  • ดื่มด่ำกับรสชาติของชาจากเมืองฮามามัตสึ (Hamamatsu) พร้อมสนุกไปกับเกมทายชายุคโบราณ ชา-คะบุกิ (Cha-Kabuki)

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages