HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

sg065 sg065

คู่มือแนะนำ สถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวย ๆ ที่เรียบง่าย และสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง

สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเก่าแก่พอๆ กับประเทศญี่ปุ่น

โครงสร้างดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นมีรากฐานความงามมาจากประเทศจีน ในขณะที่แนวคิดอาคารญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่ยืมมาจากตะวันตกได้รับการตีความใหม่เพื่อให้เหมาะกับภูมิทัศน์และความต้องการของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นมีสถาปัตยกรรมต่างๆ อันน่าทึ่ง ไม่ว่าวัดโบราณหรือสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ ญี่ปุ่นได้ผลิตสถาปนิกที่มีค่าที่สุดให้กับโลกหลายคน คุณจะพบผลงานการออกแบบอาคารโดยทาดาโอะ อันโดและเคนโกะ คุมะได้ทั่วโลก นักท่องเที่ยวที่มาญี่ปุ่นจะได้เห็นกับตาตนเองว่าญี่ปุ่นมีอิทธิพลต่อวงการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างไรบ้าง

 

ไม้เป็นส่วนประกอบหลักของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

 

ไม้และรูปแบบที่เรียบง่าย

การใช้ไม้เป็นลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม อาคารที่สร้างด้วยหินไม่ใช่ทางเลือกสำหรับญี่ปุ่นสมัยก่อนเนื่องจากมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้บ่อยครั้ง จึงเลือกใช้ไม้เป็นวัสดุในการก่อสร้างแทน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ สถาปนิกโบราณจึงพัฒนาวิธีการก่อสร้างโครงสร้างไม้โดยไม่ต้องใช้ตะปู

ไม้ในญี่ปุ่นจะไม่ค่อยทาสี จะปล่อยเป็นลายเนื้อไม้ตามธรรมชาติไว้ให้ชื่นชม ภายในบ้านจะสร้างใหมีประตูเลื่อนแบบกระดาษที่สามารถถอดออกและใส่ใหม่ได้ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในบ้านแบบต่างๆ ได้ การเห็นคุณค่าของรูปแบบและธรรมชาตินี้มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ การนำเสนอในรูปแบบที่เรียบง่ายและการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างเปิดเผย เช่น เพดานแบบเปิดและผนังปูนเปลือยได้กลายเป็นหลักสำคัญที่สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ทั่วโลกยึดใช้ แต่ทฤษฎีเหล่านี้ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสวยงามทางพุทธศาสนาและศาสนาชินโตในญี่ปุ่นมานานหลายศตวรรษ

 

ประเพณีนี้ยังคงแข็งแกร่งในวัดโซโจจิซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง

 

ศาสนาและสถาปัตยกรรมแห่งจิตวิญญาณ

ศาสนาชินโตเป็นศาสนาพื้นเมืองของญี่ปุ่นและศาสนาพุทธได้เข้ามาในช่วงศตวรรษที่ 6 ระบบความเชื่อทั้งสองนี้มีความสวยงามในแบบของตนเอง คุณสามารถพบศาลเจ้าชินโตและวัดพุทธได้ทั่วประเทศญี่ปุ่นและความแตกต่างของทั้งสองสถานที่นี้อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ที่เข้าชมเป็นครั้งแรกได้

คุณสามารถแยกศาลเจ้าชินโตได้โดยลักษณะตามธรรมชาติอันเรียบง่าย ศาลเจ้าชินโตจะสร้างขึ้นโดยเลียนแบบสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยการใช้ไม้และไม่มีสีสันหรือการตกแต่ง วัดในพุทธศาสนานั้นมีการตกแต่งมากกว่าศาลเจ้าชินโตและมักจะใช้สีแดงสดเป็นจำนวนมากในการตกแต่ง

 

คุมะโนะ ฮงกู ไทฉะ เป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่และลึกลับ

 

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมชินโตซึ่งสามารถพบได้ในใจกลางของจังหวัดวากายะมะในภูมิภาคคันไซ คุมะโนะ ฮงกู ไทฉะ เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสุดท้ายสำหรับผู้แสวงบุญที่เดินทางในเส้นทางจาริกแสวงบุญคุมะโนะ โคโดะ หลังคาของศาลเจ้าทำจากเปลือกไม้ไซเปรสที่กลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ผู้ที่สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ใช้การเข้าเดือยหรือตอกสลักแบบสลับซับซ้อนแทนการตอกตะปูในการสร้างศาลเจ้า

หากต้องการดูตัวอย่างสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา คุณก็สามารถดูได้ที่วัดแห่ง นิกโก ในจังหวัดโทจิงิ คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ของศาลเจ้าและวัดในภูเขานั้นสีแดงเรืองรองตัดกับต้นไม้และป่าโดยรอบอย่างเห็นได้ชัด อาคารตกแต่งด้วยไม้ทาสีที่แกะสลักตามฉากต่างๆ ในตำนานของชาวพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งสองนี้ได้พัฒนาควบคู่กันมาหลายศตวรรษและยังคงมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่

 

ปราสาทมัตสึโมะโตะ ป้อมปราการอันดำมืด

 

ปราสาทและสถาปัตยกรรมของป้อมปราการ

ในช่วงตอนปลายศตวรรษที่ 15 ญี่ปุ่นได้เข้าสู่ยุครณรัฐ ประเทศแบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยแต่ละส่วนจะปกครองโดยไดเมียวหรือขุนนางตามศักดินา ไดเมียวเหล่านี้ต้องการปราสาทซึ่งจะทำหน้าที่เป็นป้อมปราการสำหรับการป้องกันทางทหาร ป้อมปราการจะตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์และเป็นที่พักของขุนนางตามศักดินาและซามูไรของพวกเขา ปราสาทเหล่านี้ยังใช้ความยิ่งใหญ่เพื่อคุกคามชนเผ่าใกล้เคียงอีกด้วย

สถาปัตยกรรมได้เปลี่ยนไปเมื่อสงครามสมัยใหม่ทำให้จำเป็นต้องมีป้อมปราการรูปแบบใหม่ กำแพงหินนิยมมากช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้เริ่มใช้อาวุธปืนในปี ค.ศ. 1543 ลักษณะทั่วไปของปราสาทญี่ปุ่น คือคูกำแพงเมือง กำแพงหิน รูสำหรับยิงลูกธนู และแผนผังภายในที่ซับซ้อนเพื่อทำให้ผู้บุกรุกสับสน

 

ที่อยู่ของจักรพรรดิ

 

แม้ปราสาทส่วนใหญ่ได้ถูกทำลายไปแล้ว แต่ปราสาทบางแห่งก็ยังคงตั้งตระหง่านอยู่และอีกหลายแห่งได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ปราสาทฮิเมจิ ในจังหวัดเฮียวโงะเป็นตัวอย่างดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมป้อมปราการอันน่าทึ่ง ปราสาทนิโจ-โจ ในเกียวโตเป็นที่อยู่ของโชกุนคนแรกในญี่ปุ่น ปราสาทมัตสึโมะโตะ ในนะงะโนะยังคงมีการตกแต่งภายในด้วยไม้และและตกแต่งภายนอกด้วยหินตามแบบดั้งเดิม พระราชวังอิมพีเรียล ในโตเกียวเป็นที่อยู่ของราชวงศ์ญี่ปุ่น แม้ว่าจะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมตัวอาคาร แต่ที่นี่ก็มีบริการนำเที่ยวรอบพระราชวัง

 

สถานีโตเกียวสร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากยุโรปมาก

 

สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่

การฟื้นฟูพระราชอำนาจสมัยเมจินั้นเริ่มขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งทำให้องค์จักรพรรดิได้กลับมาเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจทางการเมืองในญี่ปุ่น สถาปัตยกรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศเนื่องจากได้นำสถาปนิกจากสหราชอาณาจักรและเยอรมนีมาช่วยเหลือสร้างโครงสร้างหินและอิฐขนาดใหญ่โดยเฉพาะในบริเวณรอบๆ สถานีโตเกียว เมื่อเวลาผ่านไป ความคิดแบบตะวันตกและความสวยงามของญี่ปุ่นได้รวมเข้าด้วยกัน ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นผู้นำโลกด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

 

โตเกียวสกายทรีออกแบบตามแนวคิดดั้งเดิมของญี่ปุ่น

 

อาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นทั้งเคนโกะ คุมะและคาซูโยะ เซจิมะได้รับการยกย่องจากนานาประเทศทั้งในด้านการใช้งานและความใส่ใจในรูปแบบที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติ โตเกียวสกายทรี สูง 634 เมตร รูปร่างของโครงสร้างคล้ายกับเสาเจดีย์และรูปทรงโค้งมนคล้ายดาบซามูไร

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยศตวรรษที่ 21 คานาซาวะเป็นอาคารทรงกลมที่มีสไตล์ทำจากกระจกพื้นเรียบที่ดูจากภายนอกเหมือนเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ตั้งอยู่บนสนามหญ้า ผู้ชื่นชอบสถาปัตยกรรมต้องเตรียมกล้องให้พร้อม เพราะที่นี่มีพื้นที่เจ๋งๆ มากมายให้เก็บภาพกลับไป เกาะนะโอะชิมะ เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลในเซโตะที่มีชื่อเสียงเพราะพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และอาคารที่มีดีไซน์ระดับสูง พิพิธภัณฑ์บ้านเบเนสเซเป็นเสมือนอัญมณีสุดล้ำค่าของเกาะ ออกแบบโดยสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญชื่อ ทาดาโอะ อันโด นะโอะชิมะมีพิพิธภัณฑ์จำนวนนับไม่ถ้วนและสถานที่แสดงผลงานกลางแจ้งมองเห็นวิวทะเลใน

 

สนามกีฬาโอลิมปิกที่กำลังจะมีขึ้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 

สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นจากความร่วมสมัยและเหนือกว่า

โตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2020 ในปีค.ศ. 2016 มีพิธีการเปิดโปรเจคใหม่นั่นคือคือสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ในชินจูกุวอร์ด ปีค.ศ. 2016 เริ่มก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ขึ้นในแขวงชินจูกุที่ออกแบบโดยสถาปนิกเคนโกะ คุมะที่มีชื่อเสียงระดับโลก * ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คุณอาจจะชอบ...

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages