HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Traveling With a Disability Traveling With a Disability

การเดินทางกับผู้พิการ


ความมุ่งมั่นของเราเพื่อให้ทุกคนท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

รัฐบาลญี่ปุ่น หน่วยงานท้องถิ่น และองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรได้ทุ่มเทความสามารถเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงผู้ทุพลภาพและ/หรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

แหล่งท่องเที่ยวหลักหลายแห่งกำลังพัฒนาเว็บไซต์ของตนให้มีภาษาอังกฤษ เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการให้ทุกคนเข้าถึงได้ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะด้านเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีบริการให้เช่าวีลแชร์ และในโรงแรมบางแห่งก็มีบริการห้องอาบน้ำ รวมถึงบริการช่วยเหลือในการอาบน้ำด้วย การเข้าถึงที่สะดวกและปลอดภัย ทำให้การเดินทางโดยรถไฟเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะมีการเน้นเครื่องหมายระดับการเข้าถึงของสถานีทั่วประเทศญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการหรือต้องใช้วีลแชร์สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยแทบไม่มีอุปสรรคเลยทั้งในสถานีรถไฟหลัก สนามบิน และโรงแรม รวมถึงโรงละครและศูนย์การค้าเปิดใหม่ส่วนใหญ่ในเมือง

สถานีรถไฟในประเทศญี่ปุ่นจำนวนประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ออกแบบมาให้ทุกคนเข้าถึงได้ และยังคงมีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระดับการเข้าถึงในสถานที่สาธารณะอื่นๆ ทั้งการติดตั้งลิฟต์ ทำทางลาดสำหรับวีลแชร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

การเดินตามถนนถือเป็นเรื่องง่ายมากเพราะมีทางเท้าที่เรียบ และสำหรับคนพิการทางการมองเห็นนั้นก็จะมีปุ่มนูนสีเหลืองเป็นตัวช่วยบอกเส้นทางการเดินที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การเรียกแท็กซี่อาจเป็นเรื่องท้าทายได้ เนื่องจากรถแท็กซี่ปกติส่วนใหญ่ไม่รองรับลูกค้าที่ใช้วีลแชร์ไฟฟ้า สำหรับคำแนะนำด้านวิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางโดยแท็กซี่และสำหรับข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อพนักงานผู้เชี่ยวชาญของ Accessible Japan หรือ Accessible Travel Japan

ข้อมูลทั้งหมดมีความถูกต้อง ณ เวลาที่เขียน โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นปัจจุบันที่สุด

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages