HOME Back

ใช้ ไอคอนบนหน้าเว็บเพื่อเพิ่มลงในรายการโปรด

กำลังวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหม

แชร์ภาพการท่องเที่ยวของคุณร่วมกับเราโดยใส่แฮชแท็ก #visitjapanjp

รายการโปรดของฉัน

Visa Information Visa Information

ข้อมูลวีซ่า นักเดินทางจาก 68 ประเทศทั่วโลกสามารถท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเข้า ออก และพำนักในประเทศญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุสำหรับตลอดช่วงที่พำนักในญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในวีซ่าของตน ต่อไปนี้จะเป็นคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านวีซ่าของประเทศญี่ปุ่น

ไปญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าไหม

พลเมืองจาก 68 ประเทศที่จะเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเกือบทุกชาติในทวีปยุโรป ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า (เป็นไปตามกฎและเงื่อนไข ) และจะได้รับอนุญาตให้พำนักในช่วงระยะสั้นเมื่อเดินทางมาถึง

นักท่องเที่ยวนอกเหนือจาก 68 ประเทศดังกล่าวต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า คลิกที่นี่ เพื่อไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

แม้ว่าคุณจะเป็นพลเมืองของประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่า แต่ก็ขอให้ตรวจสอบกฎทางการให้ดีเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่าญี่ปุ่น เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

กฎหมายญี่ปุ่นระบุให้นักท่องเที่ยวต่างชาติระยะสั้นทุกคนต้องมีหลักฐานการเดินทางต่อ (การออก) จากประเทศญี่ปุ่น

จะมีการถ่ายภาพและพิมพ์ลายนิ้วมือนักท่องเที่ยวต่างชาติระยะสั้นทุกคนที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดินทางมาถึง และทุกคนต้องพกหนังสือเดินทางของตนติดตัวตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ไม่อนุญาตให้ทำงานหรือร่วมในกิจกรรมที่ได้รับค่าจ้างในวีซ่าพำนักระยะสั้นโดยเด็ดขาด

อยู่ในประเทศญี่ปุ่นโดยไม่มีวีซ่าได้นานแค่ไหน

กฎหมายเข้าเมืองญี่ปุ่นระบุว่านักท่องเที่ยวจาก 68 ประเทศสามารถท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

อยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ไทย

อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน ได้แก่ ประเทศและภูมิภาคอื่นๆ

ใช้เงื่อนไขดังกล่าวได้ต่อเมื่อนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุสำหรับตลอดช่วงที่พำนักในญี่ปุ่นและไม่ทำงานหรือร่วมในกิจกรรมที่ได้รับค่าจ้าง

พลเมืองจาก 68 ประเทศที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 30 ล้านเยนสามารถอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 1 ปี ด้วยจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน ตามโปรแกรมพำนักระยะยาว หากคู่สมรสของนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวไม่ได้มาในฐานะนักท่องเที่ยวผู้ติดตาม และประสงค์ที่จะพำนักแบบแยกกันตามโปรแกรมนี้ นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวและคู่สมรสต้องมีเงินฝากในบัญชีรวมกันมากกว่า 60 ล้านเยน ไม่อนุญาตให้เด็กมาในฐานะผู้ติดตาม และจะใช้กฎอื่น ต้องได้รับวีซ่าก่อนการเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่น คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

พลเมืองของออสเตรีย เยอรมนี ไอร์แลนด์ ลิกเตนชไตน์ เม็กซิโก สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรสามารถยื่นคำขอต่ออายุการพำนักไปได้อีก 90 วัน ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นก่อนครบระยะเวลาเข้าพัก 90 วันแรก พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเล็กน้อย คลิกที่นี่ เพื่อไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่น ต้องขอวีซ่าทำงานอย่างไร

พลเมืองต่างชาติที่ต้องการมาทำงานในประเทศญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าทำงานที่ถูกต้อง ข้อกำหนดวีซ่าญี่ปุ่นระบุว่าไม่อนุญาตให้ทำงานหรือร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ได้รับค่าจ้างในวีซ่าพำนักระยะสั้นหรือวีซ่านักท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด

วีซ่าทำงานแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามสาขาอาชีพที่มีกำหนดไว้ ซึ่งแต่ละสาขาอาชีพจำเป็นต้องมีประสบการณ์และคุณวุฒิเฉพาะด้าน

การยื่นขอวีซ่าทำงานแทบทุกประเภทจำเป็นต้องใช้จดหมายเสนอเข้าทำงาน

ก่อนจะออกวีซ่าทำงานได้ คุณต้องมีใบรับรองสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่น (COE) จากนายจ้างที่จะจ้างงานคุณ และต้องได้รับการรับรองโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น เอกสารฉบับนี้เป็นขั้นตอนคัดกรองเบื้องต้นที่ระบุว่าผู้ถือเอกสารฉบับนี้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการเข้าประเทศญี่ปุ่นและกำลังได้รับพิจารณาการออกวีซ่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยื่นขอวีซ่าทำงาน คลิกที่นี่

ขอวีซ่าทำงานวันหยุดเพื่อไปประเทศญี่ปุ่นได้ไหม

พลเมืองของอาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา ชิลี เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส เกาหลีใต้ สโลวาเกีย สเปน ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร สามารถยื่นขอวีซ่าทำงานวันหยุดเพื่อไปประเทศญี่ปุ่นได้

วีซ่าทำงานวันหยุดอนุญาตให้พำนักเบื้องต้นในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 2 - 6 เดือน จุดประสงค์ของวีซ่าประเภทนี้คือเพื่อการท่องเที่ยว แต่ผู้ถือวีซ่าทำงานวันหยุดสามารถทำงานได้อย่างจำกัด เพื่อหาเงินมาสนับสนุนงบท่องเที่ยวของตนได้หากจำเป็น

ข้อกำหนดในการยื่นขอจะแตกต่างกันไปตามอายุของผู้ยื่นขอ และมีการจำกัดจำนวนวีซ่าประเภทนี้ที่จะออกให้ต่อประเทศต่อปี

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมวีซ่าทำงานวันหยุด

ขอวีซ่านักศึกษาเพื่อไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไร

หากคุณเป็นพลเมืองของหนึ่งใน 68 ประเทศที่มีข้อตกลงยกเว้นวีซ่าทั่วไปกับประเทศญี่ปุ่น และหากคุณวางแผนมาเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน คุณต้องใช้เพียงหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองของ 68 ประเทศดังกล่าว หรือประสงค์จะมาศึกษาและ/หรือฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น จะต้องยื่นขอวีซ่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและการยื่นขอวีซ่าที่ถูกต้อง โปรดคลิกที่นี่

หากต้องการพำนักในประเทศญี่ปุ่นยาวนานขึ้น จะมีโปรแกรมพำนักระยะยาวรองรับไหม

มีรองรับ การเริ่มนำโปรแกรมพำนักระยะยาวมาใช้ทำให้ปัจจุบันสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้สูงสุดถึง 1 ปี พลเมืองต่างชาติและคู่สมรสที่เป็นผู้ติดตามต้องมาจากประเทศ/ภูมิภาคที่มีมาตรการยกเว้นวีซ่าร่วมกับประเทศญี่ปุ่นจึงจะได้สิทธิ์นี้ ไม่อนุญาตให้เด็กมาในฐานะผู้ติดตาม พลเมืองต่างชาติต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และมีเงินฝากในบัญชีซึ่งเทียบเท่ากับ 30 ล้านเยน หากคู่สมรสของนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวไม่ได้มาในฐานะนักท่องเที่ยวผู้ติดตาม และประสงค์ที่จะพำนักแบบแยกกันตามโปรแกรมนี้ นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวและคู่สมรสต้องมีเงินฝากในบัญชีรวมกันมากกว่า 60 ล้านเยน

ต้องทำประกันการเดินทางส่วนตัวด้านสุขภาพตามนโยบาย ซึ่งต้องครอบคลุมการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในระหว่างช่วงที่พำนัก ระยะเวลาในการพำนักคือ 6 เดือน อย่างไรก็ตาม สามารถต่อระยะเวลาออกไปได้เป็น 1 ปี โดยต้องมีหนังสืออนุญาตการขยายระยะเวลาการพำนัก (ออกให้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) การเข้าประเทศญี่ปุ่นตามโปรแกรมนี้จำเป็นต้องได้รับวีซ่าเฉพาะสำหรับกิจกรรมที่มีกำหนดไว้ ล่วงหน้าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นที่มีเขตอำนาจตามกฎหมายเหนือภูมิลำเนาของผู้ยื่นขอ

พลเมืองต่างชาติที่พำนักเป็นระยะเวลากลาง-ยาวในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผู้ที่พำนักตามโปรแกรมนี้ จำเป็นต้องผ่านทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานเขต ติดต่อศูนย์ข้อมูลตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม มีให้บริการในหลายภาษา

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages