HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

พระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่และถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ รวมถึงโครงสร้างอาคารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

วัดโทไดจิเริ่มต้นสร้างขึ้นในสมัยนารา (ค.ศ. 710-784) และในปัจจุบันเมืองนาราได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในฐานะเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น วัดโทไดจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองนาราโบราณโดยที่อนุสัญญามรดกโลกขององค์การยูเนสโกร่วมกันกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆทั่วทั้งพื้นที่เมืองนารา

พลาดไม่ได้

  • ชมพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่ สร้างจากแรงศรัทธาของผู้คนกว่า 2.6 ล้านคน
  • ชมวิหารพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่
  • ขึ้นบันไดไปสู่วิหารนิกะทสึ-โดและชมทัศนียภาพที่สวยงามของที่ราบลุ่มนารา

วิธีการเดินทาง

กรณีที่เดินทางจากโอซากาหรือเกียวโตสามารถขึ้นสายเจอาร์หรือสายคินเททสึนารา และลงที่สถานีเจอาร์นาราหรือสถานีนาราคินเททสึ ใช้เวลา 40 นาทีจากสถานีโอซากา และ 50 นาทีจากสถานีเกียวโต

วัดโทไดจิสามารถเดินเท้าไปถึงได้จากสถานีคินเททสึนาราโดยใช้เวลาเพียง 20 นาที หรือถ้าใช้รถซิตี้บัสจะใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5 นาทีจากป้ายโทไดจิ ไดบุทสึ-เด็น/คาซุกะ-ไทชะ-มาเอะ หรืออีกหนึ่งทางเลือกได้แก่การขึ้นรถบัสวงรอบ (เส้นทางถนนโอมิยะหรือเส้นทางสวนสาธารณะนารา) จากสถานีคินเททสึนาราและลงที่ป้ายไดบุทสึเด็น-มาเอะ-ชูชะโจ

เกร็ดน่าสนใจ

พระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 752

ไดบุทสึ-เด็นที่สร้างครอบพระพุทธรูปถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1709

พระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่สูง 14.98 เมตร แค่พระกรรณ(หู)ก็มีความยาวถึง 2.54 เมตร

วัดโทไดจิและหมู่อาคารของวัดที่เป็นสมบัติของชาติจำนวนมาก

เพื่อเป็นการอุทิศแด่ความสุขของสรรพสัตว์ ประชาชนกว่า 2.6 ล้านคนต่างร่วมกันสร้างพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่นี้ขึ้น และในปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารขนาดใหญ่เรียกว่าไดบุทสึ-เด็นภายในวัดโทไดจิ โดยในภาษาญี่ปุ่นขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “ไดบุทสึ” คำว่า “ได” มีความหมายว่า “ใหญ่” และคำว่า “บุทสึ” หมายถึงพระพุทธรูป โดยพระพทธรูปองค์นี้ถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบพระพุทธไวโรจนะ

โดยรอบพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่องค์นี้ วัดโทไดจิยังเป็นที่เก็บรักษาสมบัติของชาติจำนวนมากรวมถึงสมบัติทางวัฒนธรรมต่างๆ และโดยตัววัดเองก็ได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะ [สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองนาราโบราณโดยอนุสัญญามรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998] (/world-heritage/the-historic-monuments-of-ancient-nara/)

รูปถ่าย: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนารา

ท่ามกลางอาคารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เคียงคู่กันกับพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่องค์นี้ วิหารไดบุทสึ-เด็นก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ โดยเป็นอาคารไม้ขนาดมหึมา ซึ่งถูกทำลายโดยไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้ง และได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1709 โดยความยาวของอาคารดั้งเดิมอยู่ที่ 88 เมตร แต่ได้ถูกลดขนาดลงในขณะที่ทำการสร้างใหม่เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณ โดยในบัจจุบันมีความยาวอยูที่ 57 เมตร แต่ยังคงเป็นอาคารโครงสร้างไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดิม

รูปถ่าย: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนารา

ชมทัศนียภาพเมืองนารา

วิหารนิกะทสึ-โด อยู่ทางฝั่งตะวันออกของวิหารไดบุทสึ-เด็นของวัดโทไดจิ สร้างขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่ 8 (แต่ถูกสร้างขี้นใหม่ในปี ค.ศ. 1669) ในตำแหน่งที่ค่อนข้างห่างไกลจากความวุ่นวายของเมือง ถึงแม้ว่าบันไดทางขึ้นไปยังวิหารจะค่อนข้างชัน แต่ทัศนียภาพเมืองนาราที่มองเห็นได้จากระเบียงถือได้ว่าเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยม เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหยุดพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโคมไฟและแสงไฟจากเมืองนาราจุดขึ้นยามพระอาทิตย์เริ่มตก

นอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว นิกะทสึ-โดยังเป็นที่รู้จักในนามสถานที่จัดงาน “ชูนิ-เอะ (เทศกาลโอมิซุโทริ)”ในเดือนมีนาคมเพื่อสวดมนต์สำหรับความสุขสมบูรณ์ของประชาชน พิธี “โอมิซุโทริ ” จัดขึ้นก่อนเวลาพระอาทิตย์ขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม โดยจะมีการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำภายใต้วิหารนิกะทสึ-โดมาถวายแก่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

คบไฟขนาดใหญ่จะถูกจุดขึ้นในตอนเย็นเพื่อนำทางให้เหล่าพระสงฆ์ทำพิธี ทำให้เกิดการประสานระหว่างไฟกับน้ำอย่างยอดเยี่ยม

รูปถ่าย: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนารา

สถานที่มรดกโลกอื่นๆในนารา พร้อมด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน

มีกวางจำนวนมากใน [สวนสาธารณะนารา] (/destinations/kansai/nara/nara-park-and-around/) ซึ่งอยู่ติดกันกับวัดโทไดจิ นักท่องเที่ยวสามารถชมกวางได้อย่างปลอดภัยระหว่างการเดินเที่ยวผ่านไปยังพื้นที่ใจการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เดินทางไปยังสถานที่มรดกโลกของยูเนสโกอื่นๆซึ่งมีระยะทางไม่ไกลจากวัดโทโดจิ สถานที่สำคัญที่ควรเดินทางไปเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าหรือใช้รถบัส ได้แก่ วัดโคฟุกุจิ , วัดยาคุชิจิ , วัดโทโชไดจิ , และ ศาลเจ้าคะสุงะไทฉะ .* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำแนะนำสำหรับคุณ

Omizutori
ชูนิเอะ (เทศกาลโอมิซุโทริ)
Kasuga Taisha Shrine
ศาลเจ้าคะสุงะไทฉะ

ใกล้กับ วัดโทไดจิ

Todaiji Temple ประวัติ

Nara Visitors Bureau

1. วัดโทไดจิ
Omizutori เทศกาลและงานกิจกรรม
2. ชูนิเอะ (เทศกาลโอมิซุโทริ)
isuien garden สถานที่น่าสนใจ
3. สวนอิซุยเอ็ง
Nara National Museum สถานที่น่าสนใจ
4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินารา
ประวัติ
5. วัดโคฟุคุจิ
Takigi Noh (Kofukuji Temple) เทศกาลและงานกิจกรรม

PHOTO/EIBUN KUWABARA

6. ละครโนห์ทะคิกิ (วัดโคฟุคุจิ)

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages