HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

พระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่และถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ รวมถึงโครงสร้างอาคารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

วัดโทไดจิเริ่มต้นสร้างขึ้นในสมัยนารา (ค.ศ. 710-784) และในปัจจุบันเมืองนาราได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในฐานะเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น วัดโทไดจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองนาราโบราณโดยที่อนุสัญญามรดกโลกขององค์การยูเนสโกร่วมกันกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆทั่วทั้งพื้นที่เมืองนารา

พลาดไม่ได้

  • ชมพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่ สร้างจากแรงศรัทธาของผู้คนกว่า 2.6 ล้านคน
  • ชมวิหารพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่
  • ขึ้นบันไดไปสู่วิหารนิกะทสึ-โดและชมทัศนียภาพที่สวยงามของที่ราบลุ่มนารา

วิธีการเดินทาง

กรณีที่เดินทางจากโอซากาหรือเกียวโตสามารถขึ้นสายเจอาร์หรือสายคินเททสึนารา และลงที่สถานีเจอาร์นาราหรือสถานีนาราคินเททสึ ใช้เวลา 40 นาทีจากสถานีโอซากา และ 50 นาทีจากสถานีเกียวโต

วัดโทไดจิสามารถเดินเท้าไปถึงได้จากสถานีคินเททสึนาราโดยใช้เวลาเพียง 20 นาที หรือถ้าใช้รถซิตี้บัสจะใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 5 นาทีจากป้ายโทไดจิ ไดบุทสึ-เด็น/คาซุกะ-ไทชะ-มาเอะ หรืออีกหนึ่งทางเลือกได้แก่การขึ้นรถบัสวงรอบ (เส้นทางถนนโอมิยะหรือเส้นทางสวนสาธารณะนารา) จากสถานีคินเททสึนาราและลงที่ป้ายไดบุทสึเด็น-มาเอะ-ชูชะโจ

เกร็ดน่าสนใจ

พระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 752

ไดบุทสึ-เด็นที่สร้างครอบพระพุทธรูปถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1709

พระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่สูง 14.98 เมตร แค่พระกรรณ(หู)ก็มีความยาวถึง 2.54 เมตร

วัดโทไดจิและหมู่อาคารของวัดที่เป็นสมบัติของชาติจำนวนมาก

เพื่อเป็นการอุทิศแด่ความสุขของสรรพสัตว์ ประชาชนกว่า 2.6 ล้านคนต่างร่วมกันสร้างพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่นี้ขึ้น และในปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ในวิหารขนาดใหญ่เรียกว่าไดบุทสึ-เด็นภายในวัดโทไดจิ โดยในภาษาญี่ปุ่นขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “ไดบุทสึ” คำว่า “ได” มีความหมายว่า “ใหญ่” และคำว่า “บุทสึ” หมายถึงพระพุทธรูป โดยพระพทธรูปองค์นี้ถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบพระพุทธไวโรจนะ

โดยรอบพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่องค์นี้ วัดโทไดจิยังเป็นที่เก็บรักษาสมบัติของชาติจำนวนมากรวมถึงสมบัติทางวัฒนธรรมต่างๆ และโดยตัววัดเองก็ได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะ [สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่เมืองนาราโบราณโดยอนุสัญญามรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998] (/world-heritage/the-historic-monuments-of-ancient-nara/)

รูปถ่าย: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนารา

ท่ามกลางอาคารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เคียงคู่กันกับพระพุทธรูปที่ยิ่งใหญ่องค์นี้ วิหารไดบุทสึ-เด็นก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ โดยเป็นอาคารไม้ขนาดมหึมา ซึ่งถูกทำลายโดยไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้ง และได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1709 โดยความยาวของอาคารดั้งเดิมอยู่ที่ 88 เมตร แต่ได้ถูกลดขนาดลงในขณะที่ทำการสร้างใหม่เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณ โดยในบัจจุบันมีความยาวอยูที่ 57 เมตร แต่ยังคงเป็นอาคารโครงสร้างไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดิม

รูปถ่าย: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนารา

ชมทัศนียภาพเมืองนารา

วิหารนิกะทสึ-โด อยู่ทางฝั่งตะวันออกของวิหารไดบุทสึ-เด็นของวัดโทไดจิ สร้างขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่ 8 (แต่ถูกสร้างขี้นใหม่ในปี ค.ศ. 1669) ในตำแหน่งที่ค่อนข้างห่างไกลจากความวุ่นวายของเมือง ถึงแม้ว่าบันไดทางขึ้นไปยังวิหารจะค่อนข้างชัน แต่ทัศนียภาพเมืองนาราที่มองเห็นได้จากระเบียงถือได้ว่าเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยม เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหยุดพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโคมไฟและแสงไฟจากเมืองนาราจุดขึ้นยามพระอาทิตย์เริ่มตก

นอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว นิกะทสึ-โดยังเป็นที่รู้จักในนามสถานที่จัดงาน “ชูนิ-เอะ (เทศกาลโอมิซุโทริ)”ในเดือนมีนาคมเพื่อสวดมนต์สำหรับความสุขสมบูรณ์ของประชาชน พิธี “โอมิซุโทริ ” จัดขึ้นก่อนเวลาพระอาทิตย์ขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม โดยจะมีการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำภายใต้วิหารนิกะทสึ-โดมาถวายแก่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

คบไฟขนาดใหญ่จะถูกจุดขึ้นในตอนเย็นเพื่อนำทางให้เหล่าพระสงฆ์ทำพิธี ทำให้เกิดการประสานระหว่างไฟกับน้ำอย่างยอดเยี่ยม

รูปถ่าย: ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนารา

สถานที่มรดกโลกอื่นๆในนารา พร้อมด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน

มีกวางจำนวนมากใน [สวนสาธารณะนารา] (/destinations/kansai/nara/nara-park-and-around/) ซึ่งอยู่ติดกันกับวัดโทไดจิ นักท่องเที่ยวสามารถชมกวางได้อย่างปลอดภัยระหว่างการเดินเที่ยวผ่านไปยังพื้นที่ใจการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เดินทางไปยังสถานที่มรดกโลกของยูเนสโกอื่นๆซึ่งมีระยะทางไม่ไกลจากวัดโทโดจิ สถานที่สำคัญที่ควรเดินทางไปเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าหรือใช้รถบัส ได้แก่ วัดโคฟุกุจิ , วัดยาคุชิจิ , วัดโทโชไดจิ , และ ศาลเจ้าคะสุงะไทฉะ .* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำแนะนำสำหรับคุณ

Higashi Hongan-ji
วัดฮิงาชิฮงงันจิ
around kyoto station
พื้นที่โดยรอบสถานีเกียวโต

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages