HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

วัดที่สงบเงียบและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 800 ปี

วัดชิองอินเป็นวัดหลักของนิกายโจโด-ชู (นิกายสุขาวดี) ของพุทธศาสนา ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮิงาชิยามะในเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในยุคสมัยซามุไร ซึ่งมีสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ค่อนข้างเรียบง่ายซึ่งตรงกันข้ามกับบทบาทที่ทรงพลังและประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ในปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ชมทัศนียภาพที่หาชมได้ยาก เช่น สวนที่มีทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเมืองและพื้นที่โดยรอบของเกียวโต

พลาดไม่ได้

  • เดินไปตามทางเดินที่มีเสียงคล้ายนกไนติงเกลซึ่งเคยใช้เพื่อส่งเสียงเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก
  • ชมร่มโบราณที่วางอยู่ในมิเออิโดเพื่อป้องกันมิเออิโดจากไฟไหม้
  • ชมกระเบื้องสองแผ่นที่ใช้สำหรับสร้างมิเออิโดให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งแสดงว่าการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

วิธีการเดินทาง

วัดชิองอินสามารถเดินทางไปได้จากสถานีเจอาร์เกียวโตโดยแทกซี่ ใช้เวลา 15 นาที และถ้าเดินทางจากสถานีเจอาร์เกียวโตโดยรถบัส ให้ขึ้นเกียวโตซิตี้บัสหมายเลข 206 และลงที่ป้ายวัดชิองอิน จากนั้นเดินต่ออีก 5 นาที

นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยใช้รถไฟใต้ดินจากสถานีเจอาร์เกียวโตโดยรถไฟใต้ดินสายคาราซุมะ และเปลี่ยนเป็นสายโทไซที่สถานีคาราซุมะ โออิเคะ โดยลงที่สถานีฮิงาชิยามะและเดินเท้าอีก 8 นาทีก็จะถึงวัดชิองอิน

เกร็ดที่น่าสนใจ

วัดชิองอินสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1234 และได้รับการทำนุบำรุงและอุปถัมภ์โดยตะกูลโชกุนโทกุงาวะ

ภายในวัดมีหนึ่งในประตูที่ทำด้วยไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ระฆังขนาดใหญ่ในบริเวณวัดมีน้ำหนักถึง 70 ตัน

วัดแห่งนี้ได้รับการอุปถัมภ์โดยตะกูลโชกุนโทกุงาวะ

วัดชิองอินก่อตั้งโดยเหล่าลูกศิษย์ของท่านโฮเน็น โชนิน ผู้ที่ก่อตั้งนิกายโจโด-ชู (นิกายสุขาวดี) เพื่อสืบทอดคำสอนของท่านหลังจากที่ท่านมรณภาพ พุทธศาสนานิกายโจโด-ชูมีคำสอนว่ามนุษย์ทุกคนจะได้รับการปกป้องเมื่อสวดมนต์ว่า “นามุ อะมิดะ บุทสึ” วิหารหลักของวัดหรือที่เรียกว่า “มิเออิโด” ตั้งอยู่บนพื้นที่อาศรมของท่านโฮเน็น โชนินที่ใช้เป็นที่เผยแพร่คำสอนของนิกายโจโด-ชู และสิ่งที่หลงเหลืออยู่ของท่านถูกเก็บรักษาไว้ที่สุสานโดยตั้งอยู่ส่วนในสุดของบริเวณวัด

วัดแห่งนี้ได้ขยายขนาดและเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์จากโทกุงาวะ อิเอยาซุ นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้วัดชิองอินเป็นวัดประจำตระกูล 369 ปีหลังจากที่วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1234 ดวงวิญญาณของโชกุนทั้งสามรุ่นได้รับการเคารพบูชาอยู่ภายในสุสานโกเกนโด ได้แก่ โทกิงาวะ อิเอยาสุ (ค.ศ. 1543-1646) โทกุงาวะ ฮิเดทาดะ (ค.ศ. 1579-1632) และ โทกุงาวะ อิเอมิทสึ (ค.ศ. 1604-1651)

ในปัจจุบัน วัดชิองอินเป็นที่เก็บรักษาสมบัติของชาติหลายรายการ เช่น มิเออิโดและไดโชโร (หอระฆังใหญ่) ซึ่งเป็นสถานที่ติดตั้งระฆังที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ระฆังมีความสูง 3.3 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 70 ตัน เหล่าพระสงฆ์ได้รับมอบหมายให้ตีระฆังนี้ในวันก่อนขึ้นปีใหม่ และบางทีสมบัติที่เป็นที่รู้จักและมีขนาดใหญ่ที่สุดของวัดอาจจะเป็นซันมงและคารามง

หนึ่งในประตูที่ทำด้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ซันมงมีความสูง 24 เมตร และกว้าง 50 เมตร และใช้กระเบื้องประมาณ 70,000 แผ่นในการมุงหลังคา ประตูวัดขนาดใหญ่และมีสองชั้นช่วยกำหนดขอบเขตและขนาดของอาคารภายในบริเวณวัดชิองอินให้เหมาะสม

วิหารหลักของวัด ได้แก่ “มิเออิโด” ซึ่งเป็นสมบัติของชาติที่มีขนาดใหญ่โตโดยมีความกว้าง 45 เมตร และความความลึก 35 เมตร วัตถุทางศาสนาที่มีความสำคัญและสวยงามถูกจัดแสดงอยู่ในวิหาร เช่นรูปแกะสลักของท่านโฮเน็น โชนิน และแยกพื้นที่อาคารโดยมีทางเดินไนติงเกลซึ่งมีเสียงที่โดดเด่นและเคยใช้เป็นเสียงเตือนพระสงฆ์เมื่อมีผู้บุกรุก

สวนและทิวทัศน์

สวนโฮโจถูกสร้างขึ้นเมื่อตอนเริ่มต้นของยุคสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1630-1867) การออกแบบอย่างระมัดระวังและรอบคอบเพื่อใช้ประโยชน์จากทัศนียภาพโดยรอบทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามแห่งชาติ นักท่องเที่ยวที่ขึ้นบันไดทางด้านหลังของสวนจะพบกับสวนซันเทซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมืองเกียวโต ทัศนียภาพของเมือง สวน และพื้นที่โดยรอบทำให้ไม่สามารถละลายตาได้แม้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้ว นอกจากนี้วัดชิองอินยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างแรมได้

ล้อมรอบไปด้วยวัดและศาลเจ้าที่มีชื่อเสียง

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดชิองอินยังสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่อื่นๆอีกมากมายที่มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรม เช่น วัดนันเซ็นจิ , ศาลเจ้ายาซากะ-จินจะ , และ วัดคิโยมิซุเดระ ซึ่งล้วนแต่สามารถเดินเท้าไปถึงได้จากบริเวณวัด* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำแนะนำสำหรับคุณ

Yasaka Jinjya
ศาลเจ้ายาซากะจิงจะ
gion & higashiyama
เกียวโต

ใกล้กับ วัดชิโอนิน

Chionin Temple ประวัติ
1. วัดชิโอนิน
Maruyama Koen ธรรมชาติ
2. สวนสาธารณะมารูยามะ (เกียวโต)
Gion Matsuri เทศกาลและงานกิจกรรม
3. กิองมัตสึริ
Yasaka Jinjya เทศกาลและงานกิจกรรม
4. โอะเคระ มะอิริ
Yasaka Jinjya ประวัติ
5. ศาลเจ้ายาซากะจิงจะ
Kodaiji Temple ประวัติ
6. วัดโคไดจิ

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages