HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

วัดเซนโคจิ อายุกว่า 1,400 ปี ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายในทุกๆปี

วัดเซ็นโคจิเป็นที่เคารพบูชามาช้านานสำหรับประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนิกายใด และต้อนรับทุกคนโดยไม่มีความแตกต่าง ทีนี่ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เชื่อว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้แก่ พระพุทธรูปอิกโค ซังซง อะมิดะ เนียวไร (พระอมิตาภะตรีเอกภาพเปล่งรัศมีเป็นหนึ่งเดียว) พระพุทธเจ้าแห่งแสงสว่างและชีวิตอันนับไม่ถ้วน โดยพระพุทธรูป อิกโค ซังซง อะมิดะ เนียวไร เป็นที่รู้จักในนามเซนโคจิ เนียวไร ซึ่งถูกอัญเชิญเข้ามาในญี่ปุ่นผ่านทางคาบสมุทรเกาหลี ในปี ค.ศ. 552 ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถชมพระพุทธรูปนี้ได้โดยตรง แต่พระพุทธรูปองค์นี้ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดกว้างและการยอมรับ

พลาดไม่ได้

  • ชมทัศนียภาพบริเวณวัดและเมืองนากาโนะจากบริเวณชั้นสองของประตูซันมง
  • ชมบริเวณโดยรอบแท่นบูชาพระพุทธรูปและเดินลงไปในทางเดินลับมุ่งสู่ “กุณแจแห่งการตื่นรู้”
  • เดินผ่านร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารที่เรียงรายตามทางเดินไปยังทางเข้าวัด

วิธีการเดินทาง

วัดเซนโคจิสามารถเดินทางไปได้โดยรถไฟชินกังเซ็นสายโฮคุริคุ (รถไฟหัวกระสุน) จากโตเกียวไปยังจังหวัดนากาโนะใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง โดยวัดจะอยู่ห่างจากสถานีประมาณ 1.8 กิโลเมตร และสามารถเดินไปได้โดยใช้เวลา 30 นาที หรือสามารถขึ้นรถบัสโดยใช้เวลา 15 นาที

เกร็ดน่าสนใจ

วัดเซ็นโคจิได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับผู้แสวงบุญไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม

ระยะทาง 1.8 กิโลเมตรจากสถานีนากาโนะไปยังวัดเซนโคจิเรียงรายไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย

วัดเซ็นโคจิมีที่พักแรมในวัด 39 แห่ง

พระพุทธรูปถูกเก็บรักษาไว้โดยเป็นความลับ แม้แต่หัวหน้าพระสงฆ์ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ชมได้

พระพุทธรูปอิกโค ซังซง อะมิดะ เนียวไร เป็นที่รู้จักในนาม เซนโคจิ เนียวไร และเป็นศูนย์กลางการสักการะบูชาของวัดเซนโคจิ พระพุทธรูปอิกโค ซังซง อะมิดะ เนียวไร ซึ่งประทับอยู่ตรงกลางของการเปล่งรัศมีโดยมีคันนงประทับอยู่ด้านซ้ายและเซอิชิประทับอยู่ด้านขวา พระพุทธรูปนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับ และได้เปิดให้สักการะได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 654 แต่ในสมัยคามาคุระ (ค.ศ. 1185-1333) พระพุทธรูปองค์ที่สองได้ถูกสร้างขึ้นโดยมีลักษณะเหมือนกับพระพุทธรูปอิกโค ซังซง อะมิดะ เนียวไร เพื่อเป็นศูนย์รวมและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน พระพุทธรูปนี้ถูกเรียกว่า “มะเอะดาชิ ฮงซง” และเปิดให้สักการะได้ในวิหารหลักเพียง 1 ครั้งในทุกๆเจ็ดปีในระหว่างพิธี “โกะไคโจ” (การเปิดเผย) พระพุทธรูปนี้จะเชื่อมต่อกับเสา “เอโคฮาชิระ” สูงตระหง่านด้านหน้าวัดด้วยเชือก ซึ่งเชื่อว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างพระพุทธรูป “มะเอะดาชิ ฮงซง” กับทุกคนที่ได้สัมผัสเชือกและทำให้โชคดี

ความหลากหลายของประสบการณ์แบบโต้ตอบ

ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสัมผัสประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของวัดเซนโคจิ ซึ่งย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 642 เมื่อแรกที่พระพุทธรูปอะมิดะ เนียวไร ได้ถูกนำมาจากแบคเจ (หนึ่งในสามอาณาจักรโบราณของคาบสมุทรเกาหลี) ในปีค.ศ. 552 และได้ประดิษฐานไว้ในวัดแห่งนี้

ประตูซัมมงที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1750 และผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่ ในปัจจุบันบริเวณชั้นที่สองถูกใช้เป็นพื้นที่ชมทัศนียภาพ ซึ่งสามารถมองเห็นบริเวณโดยรอบของวัดและวิหารหลัก แนะนำให้ถอดรองเท้าและขึ้นบันไดไปยังชั้นสอง ซึ่งจะพบกับทัศนียภาพที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง

เมื่อคุณได้เข้ามายังวิหารหลัก คุณจะพบกับพระพุทธรูป บิงซุรุ ซงจา หรือที่เรียกว่า “นาเดะ-โบโตเกะ” (พระพุทธรูปสัมผัสได้) ประทับนั่งอยู่ตรงทางเข้า แนะนำให้สัมผัสตรงส่วนศรีษะเพื่อทำให้ความกังวลต่างๆคลี่คลายและรับพลังแห่งการผ่อนคลายจากพระพุทธรูป

มีคนจำนวนมากสัมผัสส่วนหัวของพระพุทธรูปมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 ทำให้ใบหน้าของพระพุทธรูปเลือนลางจนแทบจำไม่ได้

และเมื่อเดินไปจนถึงในสุดของวิหารหลัก จะเป็นทางเข้าสำหรับการเดินชมแท่นบูชาพระพุทธรูป ที่นี่คุณจะพบกับทางเดินที่มืดและนำคุณไปยังชั้นใต้ดินของวิหาร โดยตำนานได้กล่าวว่า ถ้าคุณเดินไปตามทางเดินนี้และสัมผัสกับ “กุญแจแห่งการตื่นรู้” คุณจะสามารถเชื่อมโยงกับพระพุทธรูป เซนโคจิ เนียวไร ที่ซ่อนอยู่ใกล้แค่เพียงในส่วนที่ล็อกกุญแจเอาไว้ และผู้นั้นจะประสบกับโชคดี

ที่พัก การสวดมนต์ตอนเช้า และกิจกรรมในที่พักแรมของวัด

มีที่พัก 39 แห่งอยู่ภายในบริเวณวัด ซึ่งสามารถพักค้างแรมหรือสำหรับใช่เป็นสถานที่เงียบสงบสำหรับผ่อนคลาย ผู้เข้าพักแรมสามารถเข้าร่วมการสวดมนต์ตอนเช้าของทุกวันโดยพระสงฆ์ทั้งหมดจะเข้าร่วมสวดมนต์ตอนพระอาทิตย์ขึ้น

สัมผัสประสบการณ์การคัดลอกพระสูตร การทำสมาธิแบบเซน และโยคะ ที่วัดไดคังจิน

วัดเซนโคจิ (เป็นวัดที่ไม่มีนิกาย) ถูกปกครองและดูแลโดยวัดไดคังจิน (นิกายเทนได) และวัดดะฮงกัง (นิกายโจโด) ซึ่งวัดไดคังจินมีกิจกรรมการคัดลอกพระสูตรเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่สามของเดือน และเปิดให้ทุกคนสามาถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า นอกจากนี้แต่ละวันในสัปดาห์คุณสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ซะเซน (การทำสมาธิแบบเซน) โยคะ และพิธีชงชา

พิพิธภัณฑ์ทางประวิติศาสตร์และศิลปะ รวมถึงอาหารท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ประวิติศาสตร์เซนโคจิตั้งอยู่ในบริเวณวัด จัดแสดงงานสะสมพระพุทธรูปที่คุณสามารถชมได้อย่างใกล้ชิด และนักท่องเที่ยวสามารถซื้อของและทานอาหารได้ตลอดถนนนากามิเซะ-โดริ ซึ่งเป็นถนนภายในบริเวณวัด หรือที่ถนนโอโมเตะซังโด ซึ่งเป็นถนนที่นำไปสู่พื้นที่ของวัด และนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถชื่นชมศิลปะความงดงามแบบญี่ปุ่นได้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะของจังหวัดนากาโนะที่อยู่ใกล้เคียง และ [พิพิธภัณฑ์ฮกคุไซ] (https://www.japan.travel/en/spot/1345/) ที่อยู่ใกล้กับสถานีโอบุเซะ ซึ่งใช้เวลา 30 นาทีโดยรถไฟจากสถานีนากาโนะ* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำแนะนำสำหรับคุณ

Ikegami-Honmon-ji Temple
พิธีกรรมโอะเอะชิคิ ที่วัดอิเคกามิ ฮงมงจิ
jigokudani yaen-koen
นะงะโนะ

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages