HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

ศาลเจ้าซุวะ ไทชะ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นที่รู้จักเนื่องจากงานเทศกาลที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่จัดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในทุกๆเจ็ดปี

ศาลเจ้าซุวะ ไทชะ ประกอบด้วยกลุ่มศาลเจ้า 4 แห่ง ประกอบด้วยคามิชะ ฮงมิยะ และ คามิชะ มาเอะมิยะ ของคะมิชะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนบน) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งตอนใต้ของทะเลสาบซุวะ และชิโมะชะ อะกิมิยะ และ ชิโมะชะ ฮารุมิยะ ของชิโมะชะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนล่าง) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งตอนเหนือของทะเลสาบซุวะ นอกจากนี้เทศกาลอนบะชิระของที่นี่จัดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในทุกๆเจ็ดปี และเป็นที่รู้จักทั่วไปในญี่ปุ่นเนื่องจากมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเปี่ยมไปด้วยพลังซึ่งเป็นที่นิยมทั้งจากคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นๆ

พลาดไม่ได้

  • ชมเสาที่มุมทั้งสี่ของศาลเจ้าซึ่งนำมาจากภูเขาในช่วงเทศกาลอนบาชิระ
  • ล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าภายในพื้นที่ ณ โชซุยะที่มีลักษณะเป็นตาน้ำรูปร่างแปลกตาและมีน้ำพุร้อนผุดออกมา
  • เยี่ยมชมพระพุทธรูปหิน มังจิ โนะ เซกิบุทซึ ใกล้กับชิโมะชะ ฮารุมิยะ ซึ่งเป็นที่นับถือในด้านพลังทางจิตวิญญาณ

วิธีการเดินทาง

คามิชะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนบน) : จากสถานีเจอาร์คามิ-ซุวะ ไปยัง คามิชะ ฮงมิยะ ใช้เวลา 50 นาทีโดยรถบัส หรือ 15 นาทีโดยแทกซี่ และจากคามิชะ-ฮงมิยะสามารถเดินเท้าไปยังคามิชะ มาเอะมิยะใช้เวลาประมาณ 30 นาที และจากคามิชะ มาเอะมิยะสามารถเดินต่อไปยังสถานีเจอาร์ชิโนใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ชิโมะชะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนล่าง) : ชิโมะชะ อะกิมิยะใช้เวลาเดินเท้า 10 นาทีจากสถานีเจอาร์ชิโมะ-ซุวะ และจากชิโมะชะ อะกิมิยะสามารถเดินเท้าต่อไปยังชิโมะชะ ฮารุมิยะโดยใช้เวลา 15 นาที และจากชิโมะชะ ฮารุมิยะสามารถเดินเท้ากลับไปยังสถานีเจอาร์ชิโมะ-ซุวะโดยใช้เวลา 15 นาที

จากสถานีชินชุกุในกรุงโตเกียวสามารถเดินทางโดยรถด่วนจำกัดสายอะซุสะไปยังสถานีชิโนะโดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง และใช้เวลา 2 ชั่วโมง 15 นาที สำหรับเดินทางไปยังสถานีคามิ-ซุวะ และใช้เวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที สำหรับเดินทางไปสถานีชิโมะ-ซุวะ นอกจากนี้ยังมีรถบัสด่วนให้บริการจากสถานีรถบัสด่วนชินชุกุอีกด้วย

เกร็ดน่าสนใจ

การเดินทางระหว่างคามิชะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนบน) และชิโมะชะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนล่าง) ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์

คามิชะของศาลเจ้าซุวะไทชะสักการะบูชาภูเขา ส่วนชิโมะชะจะสักการะบูชาต้นไม้

ต้นสนยักษ์อายุ 200 ปีจะถูกตัดและเคลื่อนย้ายลงมาจากภูเขาเป็นระยะทางประมาณ 10-20 กิโลเมตร มายังบริเวณใกล้ๆหมู่บ้านในช่วงเทศกาลอนบาชิระ ซึ่งจัดขึ้นหนึ่งครั้งในทุกๆเจ็ดปี

เยี่ยมชมศาลเจ้าทั้งสี่

จากข้อมูลของโคจิกิ ซึ่งเป็นเอกสารรวมรวมประวัติศาสตร์ ประเพณี และตำนานฉบับเก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ (เขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 712) ระบุว่าศาลเจ้าซุวะไทชะเริ่มสร้างขึ้นในช่วงเหตุการณ์ที่เรียกว่าคุนิ-ยุซุริ ซึ่งเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านการปกครองญี่ปุ่นจากเทพเจ้าบนสวรรค์มาเป็นผู้ปกครองโดยเทพเจ้าบนพื้นดิน ซึ่งเทพบนแผ่นดินองค์หนึ่ง ได้แก่ ทาเคมินากาตะ-โนะ-คามิ ได้พ่ายแพ้ระหว่างการแย่งชิงอำนาจและหลบหนีไปยังซุวะ และที่นี่พวกเขาได้สร้างดินแดนชินาโนะ (หรือนากาโนะในปัจจุบัน) และสถิตอยู่ในฐานะซุวะเมียวจินที่ศาลเจ้าซุวะไทชะ

ไม่มีระดับชั้นระหว่างศาลเจ้าต่างๆ ดังนั้นสามารถเยื่ยมชมแค่เพียงหนึ่งกลุ่มศาลเจ้าหรือมากกว่านั้นได้ ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างศาลเจ้าต่างๆ อย่างไรก็ตามถ้าพอมีเวลาหรือคุณสามารถเดินทางโดยรถยนต์ แนะนำให้เยื่ยมชมศาลเจ้าทั้งสี่แห่ง ผู้ที่สามารถเยี่ยมชมศาลเจ้าทั้งสี่แห่งและรวบรวมตราประทับด้วยหมึกสีแดงจากศาลเจ้าเหล่านั้นครบจะได้รับของที่ระลึก

ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สักการะธรรมชาติในฐานะเทพเจ้า

ขณะที่ศาลเจ้าคามิชะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนบน) ตั้งอยู่ ณ เชิงภูเขาโมริยะ ให้การสักการะบูชาภูเขาในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนศาลเจ้าชิโมะชะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนล่าง) สักการะบูชาต้นไม้ใหญ่ --- ชิโมะชะ อากิมิยะ บูชาต้นสนยู และชิโมะชะ ฮารุมิยะบูชาต้นสนซีดาร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะของศาลเจ้าที่ไม่มี “ฮนเด็น” (อาคารหลักที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดภายในกลุ่มอาคารของศาลเจ้าชินโต) แต่สักการะบูชาธรรมชาติโดยรอบแทน

คามิชะ มาเอะมิยะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนบน)

คามิชะ มาเอะมิยะ สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่กำเนิดของลัทธิซุวะ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เทพเจ้า (ซุวะเมียวจิน) มาถึงเป็นครั้งแรก ซุวะเมียวจินได้รับการสักการะอย่างกว้างขวางในฐานะเป็นเทพเจ้าผู้พิทักษ์สำหรับอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ชัยชนะ และโชคดีทางการทหาร

คามิชะ ฮงมิยะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนบน)

สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์จำนวนมากยังคงหลงเหลืออยู่ในเขตหมู่อาคารของคามิชะ ฮงมิยะ ---ที่คามิชะอื่นๆ ประตูชิเคียะคุมงสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1608 สะพานนุโนะฮะชิสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1777 และห้องโถงบูชาสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1857 ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าสำหรับการเข้าชม เส้นทางเดินไปสู่ศาลเจ้าเรียงรายไปด้วยร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหาร นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนไปพร้อมกับเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่น

ชิโมะชะ ฮารุมิยะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนล่าง)

การจัดวางอาคารของชิโมะชะ ฮารุมิยะคล้ายกับชิโมะชะ อากิมิยะ อาคารคากุระตั้งอยู่ด้านหน้า ประดับด้วยเชือก “ชิเมะ-นาวะ” อันศักดิ์สิทธิ์ และด้านหลังอาคารนี้ เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสมบัติโฮเดน ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ และอาคารเฮไฮเดน (อาคารสักการะ) ในบริเวณอาคารเฮไฮเดนที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1799 มีต้นสนซีดาร์สองต้นเชื่อมติดกันที่ฐานและแยกออกจากกัน หลายคนเชื่อว่าพวกมันเป็นต้นไม้จับคู่ เดินจากบริเวณศาลเจ้าไปประมาณ 5 นาทีจะพบกับ มังจิ-โนะ-เซกิบุทซึ พระพุทธรูปหินที่กล่าวกันว่าสามารถให้พรแก่ผู้ที่เดินวน 3 รอบพร้อมกับอธิษฐานตามความปรารถนาจากใจ

ชิโมะชะ อากิมิยะ (กลุ่มศาลเจ้าส่วนล่าง)

อาคารเฮไฮเดนของชิโมะชะ อากิมิยะสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1780 ศาลเจ้าแห่งนี้มีรูปหล่อบรอซ์นโคมะอินุ (สุนัขผู้พิทักษ์) สูง 1.7 เมตร จำนวน 2 ตัว ตั้งอยู่ก่อนถึงอาคารคากุระ

เทศกาลอนบาชิระ จัดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในทุกๆเจ็ดปี

เทศกาลอนบะชิระดึงดูดผู้คนให้เดินทางมายังศาลเจ้าซุวะ ไทชะ ซึ่งจัดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในทุกๆเจ็ดปี ต้นสนยักษ์อายุ 200 ปี 16 ต้น จะถูกตัดและขนย้ายลงมาจากภูเขาเป็นระยะทาง 10-20 กิโลเมตร มายังบริเวณใกล้กับหมู่บ้าน ไม่มีการใช้เครื่องจักร ผู้คนต่างใช้เรียวแรงที่บริสุทธิ์ของตนเองในการขนย้านต้นไม้เหล่านั้นไปจนถึงตั้งต้นไม้ไว้ที่มุมทั้งสี่ของศาลเจ้าแต่ละแห่ง วิดีโอเกี่ยวกับเทศกาลอนบะชิระสามารถดูได้จากเวปไซต์อย่างเป็นทางการ แนะนำให้ดูวีดีโอเกี่ยวกับการขนย้านต้นไม้ขนาดยักษ์ลงมาจากภูเขาก่อนที่จะเดินทางมาชมงานเทศกาลจริง

สนับสนุนภาพถ่าย ; สมาคมการท่องเที่ยวซุวะ

Photo cooperation; Suwa Tourism Association

สนับสนุนภาพถ่าย ; สมาคมการท่องเที่ยวซุวะ

ข้อมูลของบริเวณท้องถิ่น

Information on the Local Area

จากกลุ่มศาลเจ้าส่วนล่างไปยังชิโมะชะ อากิมิยะ และชิโมะชะ ฮารุมิยะ สามารถเดินไปตามเส้นทางเดินเขา [นากะเซนโด] (/spot/1367/) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเส้นทางเดินเขาโกะไคโดในสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867) มีโรงแรมแบบดั้งเดิมจำนวน 69 แห่งตลอดเส้นทางเดินเขานากะเซนโด และเมืองน้ำพุร้อนในชิโมะซุวะจุกุเป็นที่รู้จักในนามชุมทางนักเดินทางที่เหนื่อยล้าที่ต่างพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าในน้ำพุร้อน พิพิธภัณฑ์ชุคุบะ ไคโดที่อยู่ระหว่างเส้นทางเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะสำหรับการชมวิถีชีวิตของพ่อค้าในสมัยนั้น

การเดินทางระหว่างกลุ่มศาลเจ้าคามิชะและชิโมะชะทำให้นักท่องเที่ยวต้องผ่านชายฝั่งบางส่วนของทะเลสาบ [ทะเลสาบซุวะ] (/spot/1362/) ตลอดเส้นทางมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น [ศูนย์น้ำพุร้อนทะเลสาบซุวะ] (/spot/674/) ซึ่งมีน้ำพุร้อน [คามิซุวะอนเซน] (/spot/1363/) และ [ปราสาททากาชิมะ] (/spot/1360/)* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำแนะนำสำหรับคุณ

jigokudani yaen-koen
นะงะโนะ
Kamikochi
โฮคุริคุ/ชินเอ็ทสุ

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages