HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

พิธีรำลึกถึงสันติภาพในฮิโรชิมะ 平和記念式典

Hiroshima Peace Memorial Ceremony Hiroshima Peace Memorial Ceremony
Hiroshima Peace Memorial Ceremony Hiroshima Peace Memorial Ceremony

สวดภาวนาเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนของโลก

พิธีจัดขึ้นบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานสำหรับเหยื่อจากระเบิดปรมาณู(อนุสรณ์สถานของฮิโรชิมะ เมืองแห่งสันติภาพ) โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากมายรวมถึงครอบครัวของเหยื่อจากระเบิดปรมาณู เพื่อสักการะดวงวิญญาณของเหยื่อจากระเบิดปรมาณูและสวดภาวนาเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนของโลก

 

พลาดไม่ได้

  • พิธีลอยโคมในแม่น้ำ: กล่าวกันว่าได้เริ่มต้นลอยโคมกันไม่นานหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุด โดยผู้รอดชีวิตและผู้ที่สูญเสียญาติมิตรจากระเบิดปรมาณูจะลอยโคมไฟที่ทำด้วยมือในแม่น้ำเพื่อแสดงความระลึกถึงและความหวังในการฟื้นฟู
  • การท่องเที่ยงเชิงสันติภาพในฮิโรชิมะ : ท่องเที่ยวไปตามเส้นทางโดยรอบเมืองเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระเบิดปรมาณูและทำความเข้าใจถึงความหมายของสันติภาพให้ลึกซึ้งมากขึ้น

วิธีการเดินทาง

จากสถานีเจอาร์ฮิโรชิมะ สามารถใช้รถรางไฟฟ้าฮิโรชิมะ (หมายเลข 2 หรือ 6) และลงรถที่สถานีเก็งบะคุ โดม-มะเอะ โดยใช้เวลา 17 นาที

เกร็ดน่าสนใจ

พิธีรำลึกฯจัดขึ้นในสวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ

พิธีรำลึกฯจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี (06.30-08.50 น.) (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

มารวมตัวกันเพื่ออนาคตที่สงบสุข

ทุกๆคนทุกๆเชื้อชาติสามารถเข้าร่วมพิธีในเวลากลางวัน ในช่วงเย็นจะมีการจัด “พิธีลอยโคม” โดยโคมไฟจะถูกจุดและลอยลงในแม่น้ำโมะโตะยะสุได้พร้อมกับข้อความเพื่อสันติภาพ

บรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน

พิธีรำลึกนี้มีเป้าหมายเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและสวดภาวนาเพื่อสันติสุขของโลก บางท่านเป็นกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับการต้อนรับเพื่อเข้าร่วมพิธีหรืออาจรู้สึกไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมพิธี แต่ที่จริงแล้วพิธีนี้ต้อนรับทุกคน ทุกๆท่านสามารถร่วมงานด้วยความสบายใจได้



* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำแนะนำสำหรับคุณ

Hiroshima Peace Memorial (UNESCO)
อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ (ยูเนสโก)
On-bashi Bridge
ชูโงะคุ

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages