HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Upopoy Upopoy
Upopoy Upopoy

Photo copyright: Courtesy of The Foundation for Ainu Culture

Courtesy of The Foundation for Ainu Culture

พิพิธภัณฑ์และสวนไอนุแห่งชาติส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไอนุซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นทางเหนือ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีนิทรรศการให้ความรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเล่นว่า “อุโปะโปย” อุโปะโปยมีความหมายว่า “การร้องเพลงโดยผู้คนจำนวนมาก” แสดงถึงพันธกิจของพิพิธภัณฑ์ที่ต้องการเอื้ออำนวยสถานที่ให้ผู้คนได้มารวมตัวและเรียนรู้ด้วยกันในฐานะชุมชน อุโปะโปยนำเสนอมุมมองเชิงลึกในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งน้อยคนนอกประเทศญี่ปุ่นจะเคยได้ยิน

 

Courtesy of The Foundation for Ainu Culture

 

พลาดไม่ได้

  • การร่ายรำแบบดั้งเดิมของไอนุซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จาก UNESCO
  • เยี่ยมชมโคะตัน—การจำลองหมู่บ้านไอนุดั้งเดิม
  • เวิร์คช็อปทำอาหาร เล่นดนตรี และงานไม้แบบไอนุ

วิธีการเดินทาง

สามารถเดินทางไปยังอุโปะโปยได้อย่างง่ายดายด้วยรถไฟและรถยนต์ สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือสถานีรถไฟ JR ชิราโออิ—ประมาณ 65 นาทีจากซัปโปโร ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาทีจากทางออกเหนือของสถานีรถไฟมายังพิพิธภัณฑ์ มีที่จอดรถรองรับสำหรับผู้เยี่ยมชมที่มาด้วยรถยนต์

พิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ: ความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมและประสบการณ์การเรียนรู้

 

Courtesy of The Foundation for Ainu Culture

อุโปะโปยเปิดทำการในปี ค.ศ. 2020 และหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกหลักคือพิพิธภัณฑ์ไอนุแห่งชาติ และเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ตั้งอยู่เหนือที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของนิทรรศการพื้นฐานจัดแสดงหกหัวข้อซึ่งเกี่ยวกับชาวไอนุและวัฒนธรรมของพวกเขา: ภาษาของเรา โลกของเรา (ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณและประเพณี) การดำเนินชีวิตของเรา ประวัติศาสตร์ของเรา งานของเรา และการแลกเปลี่ยนของเรา (ปฏิสัมพันธ์ของชาวไอนุกับชนพื้นเมืองอื่น ๆ ) ในห้องนิทรรศการพื้นฐานคุณสามารถเดินและเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไอนุได้อย่างอิสระ มีเทมปะเทมปะ (“รับรู้ด้วยสัมผัส” ในภาษาไอนุ) ซึ่งเป็นพื้นที่แบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบที่จะทำให้คุณเข้าใจในวัฒนธรรมไอนุลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยหุ่นจำลอง ฉากสามมิติและปริศนาซึ่งอ้างอิงจากนิทรรศการพื้นฐานหกหัวข้อ

Courtesy of The Foundation for Ainu Culture

ภายในห้องจัดนิทรรศการพิเศษ คุณจะพบกับข้อมูลการค้นคว้าล่าสุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไอนุและหัวข้ออื่น ๆ รวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมของพวกเขา เธียเตอร์ในพิพิธภัณฑ์ฉายภาพยนตร์สั้นอารัมภบทสองเรื่องซึ่งบอกเล่าประวัติศาสตร์และความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของชาวไอนุ รวมถึงแนะนำบรรยากาศการจัดแสดงไอนุในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก

Courtesy of The Foundation for Ainu Culture

 

สวนไอนุแห่งชาติ: การสำรวจกลางแจ้ง

 

Courtesy of The Foundation for Ainu Culture
Image is for illustration purposes

 

สวนไอนุแห่งชาติตั้งอยู่ภายนอกของพิพิธภัณฑ์ แมกไม้เขียวชอุ่มและทางเดินกว้างขวางกระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรองถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไอนุในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ในขณะที่คุณสำรวจ แวะไปที่อาคารสัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสัมผัสกับงานฝีมือ อาหาร วิถีชีวิตและดนตรีตามแบบฉบับของไอนุอย่างใกล้ชิด

ด้านทิศตะวันตกของอุโปะโปยเป็นที่ตั้งของอาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์ (อุเอคาริ จิเสะ) ที่ที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับศิลปะการแสดงดั้งเดิมของไอนุ รวมถึง “การร่ายรำแบบดั้งเดิมของไอนุ” ซึ่ง UNESCO ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การร่ายรำจะแสดงพร้อมกับการแสดงมุคคุริ (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ใช้ปากเป่า) และทงโคริ (พิณห้าสาย) นอกจากนี้ การแสดงเหล่านี้ยังจะจัดขึ้นที่ลานจิคิซานิโดยมีทิวทัศน์อันน่าทึ่งของทะเลสาบโปโรโตเป็นฉากหลัง ไม่ไกลจากอาคารแลกเปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์เป็นอาคารเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ ที่ซึ่งคุณสามารถประกอบและร่วมรับประทานอาหารไอนุรวมถึงสัมผัสประสบการณ์เล่นมุคคุริและทงโคริ

Courtesy of The Foundation for Ainu Culture

ถัดมาทางทิศตะวันออก คุณสามารถชมการสาธิตแกะสลักไม้ การปักผ้า การถักและการทอแบบไอนุในขณะที่ฟังการบรรยายแบบคร่าว ๆ ที่เวิร์คช็อป (อิคาระ อุชิ) คุณยังสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปและลองทำงานฝีมือเหล่านี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

 

 

Courtesy of The Foundation for Ainu Culture

โคะตัน (หมู่บ้านไอนุดั้งเดิม) ตั้งอยู่ที่ขอบเหนือสุดของอุโปะโปย สำรวจภายในจิเสะ หรือบ้านแบบไอนุดั้งเดิม ฟังเครื่องบรรยายการนำชมด้วยเสียงว่าชาวไอนุเคยใช้ชีวิตอย่างไร รวมถึงความเกี่ยวพันกับคามุยซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในทุกสิ่งในธรรมชาติและคอยปกปักรักษามนุษย์ ที่นี่ คุณสามารถลองแต่งกายแบบชาวไอนุและเข้าร่วมพิธีโบราณบางอย่างได้

อาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเวิร์คช็อปในช่วงเวลานี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

 

พันธกิจแห่งการอนุรักษ์

อุโปะโปยมีพันธกิจที่สำคัญยิ่ง—เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไอนุ ในแต่ละปี บุคลากรที่สามารถถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ภาษา และประเพณีของชาวไอนุให้กับบุคคลรุ่นหลังนั้นค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ เพื่อรับมือต่อปัญหานี้ ได้มีการสร้างอุโปะโปยขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไอนุเอาไว้

ในฐานะศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ อุโปะโปยเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกได้เข้ามาสำรวจวัฒนธรรมที่เปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาแต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนี้ อุโปะโปยจะกลายเป็นฐานที่มั่นสำหรับการค้นคว้าเกี่ยวกับไอนุและเป็นสถานที่เพื่อฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมไอนุ นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าชนพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ

*ที่มาภาพถ่าย: The Foundation for Ainu Culture

ลิงก์อ้างอิง* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำแนะนำสำหรับคุณ

Noboribetsu-onsen Hot Spring
โนโบริเบ็ทสึ
Noboribetsu Hell Valley
หุบเขานรกโนโบริเบ็ทสึ

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages