HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

หนึ่งในกลุ่มต้นซากุระที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

จากจุดชมซากุระทั้ง 100 แห่งในประเทศ สวนสาธารณะคะกะมิโนะมีต้นซากุระมากถึง 600 ต้น

พลาดไม่ได้

  • อุโมงค์ต้นซากุระยาว 200 เมตรตลอดบริเวณสำหรับเดินเล่น
  • แวะถ้ำริวกาโด
  • แวะพักผ่อนที่บ่อน้ำพุร้อนในพื้นที่

วิธีการเดินทาง

 

เดินจากป้ายรถบัสอิเกะโนะกิไปที่สวนสาธารณะประมาณห้านาที

นั่งรถบัสเจอาร์ชิโกะคุจากสถานีโทซะ-ยามาดะไปลงที่กป้ายรถบัสอิเกะโนะกิ (10 นาที)

 

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเวบไซต์อย่างเป็นทางการ* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำแนะนำสำหรับคุณ

Yanagawa River rapids ride
ล่องเรือถ่อที่ยะนะงะวะ
Tosa-jinja Shrine
ศาลเจ้าโทซาจินจะ

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages