HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

gusuku sites and related properties of the kingdom of ryukyu gusuku sites and related properties of the kingdom of ryukyu

โบราณสถานกูซูคุและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของอาณาจักรริวกิว (ยูเนสโก) โบราณสถานของอาณาจักรริวกิวที่ล่มสลาย

ซากปรักหักพังเก้าแห่งทั่วเกาะหลักในหมู่เกาะโอกินาวะ สัญลักษณ์วัฒนธรรมของอาณาจักรริวกิว

โบราณสถานทั้งหมดจะอยู่บนเกาะหลักและคุณสามารถเดินทางจากเมืองหลวงนาฮะ ไปยังแต่ละจุดได้ด้วยรถบัส รถยนต์ หรือ รถไฟโมโนเรล ย่างเข้าสู่ปราสาทสีสันสดใสที่อยู่หลังกำแพงหินซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปราการอันไร้เทียมทานแห่งป้อมกุซุกูและเยี่ยมชมสุสานของพระราชวงศ์ริวกิวรุ่นสุดท้าย

ไฮไลท์ * เยี่ยมชมปราสาทที่สำคัญที่สุดของอาณาจักรริวกิว

  • แสดงความเคารพหน้าสุสานแห่งราชวงศ์ริวกิวที่สร้างด้วยหิน * เดินเล่นหลังกำแพงหินที่เคยคุ้มครองอาณาจักรโบราณ

 

 

สิ่งปลูกสร้างของกุซุกู

การเกิดขึ้นของผู้นำที่เข้มแข็งในพื้นที่ต่าง ๆ รอบหมู่เกาะโอกินาวะช่วงศตวรรษที่ 12 เป็นต้นเหตุของการสร้างสิ่งปลูกสร้างคล้ายปราสาทที่มีชื่อว่ากุซุกูเหล่านี้ขึ้นมา สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ไม่เหมือนกับปราสาทฮิเมะจิ ซึ่งเป็นมรดกโลก แต่เป็นเหมือนป้อมปราการที่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินที่แข็งแกร่งเสียมากกว่า ในช่วงศตวรรษที่ 14 พื้นที่แถบนี้ถูกรวมเป็นประเทศ 3 ประเทศ และในที่สุดอาณาจักรริวกิวได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1429 ซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาปราสาทชูริ ได้กลายเป็นที่พำนักของกษัตริย์แห่งอาณาจักรริวกิวเพียงแห่งเดียว

 

 

อิทธิพลนอกปราสาทชูริ

เมื่อเข้าไปในปราสาท คุณจะสังเกตเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลานั้นได้มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างคึกคัก ลายมังกรหรือเครื่องเขินสีแดงชาดแสดงถึงอิทธิพลจากประเทศจีน ส่วนรูปแบบโครงสร้างของหลังคาจะแสดงถึงอิทธิพลที่ได้รับจากญี่ปุ่น ปราสาทชูริ ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ดังนั้น สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงได้รับการสร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง จนถึงปี ค.ศ. 1992

ปราสาทนี้สร้างขึ้นบนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 120 เมตรซึ่งสามารถมองเห็นเมืองนาฮะ และยังมีกำแพงหินล้อมรอบปราสาท โชเด็งหรืออาคารกลางซึ่งเป็นโครงสร้างไม้ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะโอกินาวะนั้นสร้างขึ้นภายในเขตปราสาท การเดินทางท่องเที่ยวในปราสาทแห่งนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งวัน

 

 

สุสานแห่งราชวงศ์ที่สร้างด้วยหิน

มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของปราสาทชูริเพื่อชมสุสานราชวงศ์ทามาอูดุน โครงสร้างหินขนาดใหญ่นี้เป็นสุสานของสมาชิกราชวงศ์แต่ละรุ่นของอาณาจักรริวกิวโดยภายในสุสานจะปูด้วยเศษปะการัง ตรงใจกลางและที่หอคอยตะวันออกและตะวันตกจะมีรูปปั้นสิงโตที่เรียกกันว่าชิซะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งหมู่เกาะโอกินาวะ และเป็นเครื่องรางปัดเป่าปีศาจร้าย

 

 

มรดกโลกแห่งอื่น ๆ

แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในหมู่เกาะโอกินาวะจะอยู่บนเกาะหลัก ซึ่งสามารถเดินทางไปด้วยรถบัส รถยนต์ หรือแท็กซี่ โดยอาจใช้เวลาเดินทางสักชั่วโมงสองชั่วโมงจากนาฮะไปยังโบราณสถานทางเหนือ ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร เยี่ยมชมซากนะกิจิงหรือปราสาทนากางูซูกุเพื่อเดินเล่นท่ามกลางกำแพงหินอันเป็นด่านป้องกันแห่งริวกิวและชมวิวมหาสมุทรที่งดงาม แต่ละแห่งจะใช้เวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมง

วิธีการเดินทาง

ขึ้นรถไฟโมโนเรลหมู่เกาะโอกินาวะจากสถานีชูริไปปราสาทเป็นเวลาประมาณ 15 นาที สถานีนี้เป็นสถานีที่ใกล้ที่สุดของรถไฟโมโนเรลที่วิ่งระหว่างที่นี่และสนามบินนาฮะ แนะนำให้ใช้รถบัสหรือรถยนต์ในการเดินทางไปโบราณสถานแห่งอื่น สถานที่แต่ละแห่งจะตั้งอยู่แบบกระจัดกระจายทั่วเกาะโดยใช้เวลาเดินทางไปแต่ละแห่งประมาณหนึ่งถึงสามชั่วโมง

 

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเวบไซต์อย่างเป็นทางการ* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำสำคัญ

มรดกโลก

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages