HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tomioka Silk Mill (UNESCO) Tomioka Silk Mill (UNESCO)

โรงงานไหมโทมิโอกะและแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง (ยูเนสโก) สถานที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมญี่ปุ่น

โรงงานไหมโทมิโอกะที่สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เปลี่ยนประเทศให้เป็นแหล่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

โรงงานไหมโทมิโอกะและแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว โรงงานแห่งนี้ประกอบด้วยสถานที่ 4 แห่งและแต่ละแห่งจะจัดแสดงกระบวนการผลิตผ้าไหมแต่ละขั้นตอน เมื่อเดินทางมาที่โรงงานไหมโทมิโอกะ (หนึ่งในสี่แหล่งท่องเที่ยว) คุณจะได้เรียนรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นได้อย่างไรในช่วงผลัดเปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในศตวรรษที่ 19 อะไรที่ทำให้ประเทศนี้ต้องการเป็นผู้นำในแวดวงอุตสาหกรรม สถานที่แห่งนี้ได้รับการบันทึกในรายการแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014

ไฮไลท์ * ชมเครื่องปั่นด้ายจากไหมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเครื่องหนึ่ง ณ ช่วงเวลานั้น  * ชมอาคารที่สร้างมาจากอิฐโครงไม้ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในญี่ปุ่น * ชมการตกแต่งภายนอกของบ้านสไตล์โคโลเนียลของพอล บรูเน็ต ชาวฝรั่งเศสที่ได้รับการว่าจ้างให้ควบคุมการผลิตในโรงงานแห่งนี้

 

 

สำรวจบริเวณอันกว้างขวางของโรงงาน

โรงงานไหมโทมิโอกะ ประกอบด้วยโรงปั่นด้าย โรงเก็บรังไหมดิบ และพื้นที่พักอาศัยของพนักงาน โดยพื้นที่โรงงานทั้งหมดมีขนาดประมาณ 53,000 ตารางเมตร โรงงานแห่งนี้มีความสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งแรก ๆ ที่สร้างขึ้นในยุคที่ราชวงศ์เมจิกลับขึ้นมาเรืองอำนาจอีกครั้งและญี่ปุ่นเปิดทำการค้ากับต่างชาติ รวมถึงเปิดรับองค์กรการค้าและเทคนิคการผลิตแบบตะวันตกเข้ามาในประเทศ

 

 

เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับญี่ปุ่น

ณ เวลานั้น ผ้าไหมคือสิ่งทอที่เป็นต้องการอย่างมากทั่วโลก ทางโรงงานจึงได้ว่าจ้างชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ พอล บรูเน็ตมาดูแลการผลิต การผลิตผ้าในฝรั่งเศสอยู่ในภาวะวิกฤต เพราะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในหนอนไหม ทำให้ญี่ปุ่นพร้อมก้าวเข้าไปทำการค้าขายในตลาดนี้ ความสัมพันธ์แบบอยู่ร่วมกันของฝรั่งเศสและญี่ปุ่นในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ

ตัวเร่งที่ทำให้มีผู้หญิงเข้ามาทำงาน

โรงงานแห่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีบทบาทมากขึ้นในสังคม ผู้หญิงอายุน้อยจะแห่กันมาทำงานที่โรงงาน เพราะได้ผลตอบแทนดี ทำงานวันละแปดชั่วโมง และได้หยุดในวันอาทิตย์ พนักงานของโรงงานจะได้รับที่พักในเขตโรงงาน บริการทางการแพทย์ และชั้นเรียนภาคค่ำ เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการอ่าน เขียน วิธีการใช้ลูกคิดและการเย็บผ้า ผู้หญิงหลายคนกลับบ้านพร้อมกับทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จากที่นี่ และรับบทบาทเป็นผู้ควบคุมงานในอุตสาหกรรมผลิตผ้าไหมที่บ้านเกิดของตัวเอง

วิธีการเดินทาง

โรงงานไหมโทมิโอกะ ตั้งอยู่ในจังหวัดกุนมะ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว ให้ขึ้นรถไฟชินคันเซนสายโจเอ็ทสึจากสถานีโตเกียว ไปยังสถานีทากาซากิ จากนั้นเปลี่ยนสายไปขึ้นรถไฟสายโจชินเด็นเท็ตสึ แล้วนั่งต่อไปลงที่สถานีโจชุ-โทมิโอกะ เดินจากสถานีไปอีก 10 นาทีก็จะเจอโรงงาน การเดินทางจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที* ข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คำสำคัญ

มรดกโลก

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages