HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Điều khoản Sử dụng

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chung

Bất kỳ ai truy cập và/hoặc sử dụng thông tin được trình bày trên trang web này (“Thông tin”) sẽ được xem là thực hiện hành động dựa trên phán đoán của chính mình và chịu mọi rủi ro phát sinh từ hành động đó. Dù Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO, Japan National Tourism Organization) cố gắng đảm bảo rằng Thông tin là chính xác và được cập nhật mới nhất, nhưng vẫn có thể xảy ra các trường hợp Thông tin được thể hiện không chính xác và/hoặc được cung cấp không chính xác vì lý do kỹ thuật và/hoặc bất kỳ lý do nào khác. Do đó, bất kỳ ai có ý định sử dụng Thông tin đều nên xác nhận tính chính xác của Thông tin với một bên biết rõ ngoài JNTO trước khi hành động dựa trên Thông tin.

Cả JNTO và bất kỳ bên nào giữ bản quyền đối với Thông tin đều sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc hiểu lầm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh do sử dụng Thông tin.

Các đường dẫn liên kết

Một siêu liên kết cho mục đích tham khảo thêm hoặc mục đích thương mại có thể dẫn Khách truy cập đến một Trang web khác. JNTO sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh nào của Khách truy cập hoặc bên thứ ba do sử dụng các trang web mà siêu liên kết dẫn đến.

Bản quyền

Trang web này bao gồm các thành phần nguyên bản được tạo ra thông qua một quá trình nỗ lực trí tuệ và/hoặc sáng tạo (Thành phần). Thành phần bao gồm các văn bản, các tập tin âm nhạc, hình ảnh, ảnh chụp, phim, chương trình máy tính, mục biên tập, cơ sở dữ liệu, v.v., cũng như các mục liên quan thứ cấp trong mỗi nhóm. Các biện pháp trừng phạt pháp lý có thể được xem xét trong mọi trường hợp liên quan đến vi phạm bản quyền do chuyển nhượng, sao chép, truyền, phát, phân phối, cho vay, dịch thuật và/hoặc thay đổi một hoặc nhiều Thành phần mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của JNTO cũng như của bất kỳ bên nào khác sở hữu các quyền liên quan. Tất cả tài liệu trên www.japan.travel đã được cấp phép thông qua JNTO và không được phép mô phỏng, phân phối, hiển thị, sao chép hoặc lưu trữ cho mục đích sử dụng công khai hoặc riêng tư mà không có sự cho phép của (các) chủ sở hữu bản quyền.

Hướng dẫn về Liên kết

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản luôn hân hoan chào đón khách truy cập mới ghé thăm trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các liên kết từ các trang web khác để mở rộng độ bao phủ của các tài nguyên trên trang web chúng tôi. Bất kỳ ai muốn đăng một đường dẫn liên kết đến trang web JNTO phải đọc kỹ các nội dung sau:

Bản quyền

Về nguyên tắc, nội dung của tất cả trang trên Trang web JNTO đều thuộc bản quyền của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản.

Việc sử dụng trái phép bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh nào từ các trang của Trang web JNTO đều bị cấm.

Điều kiện để Đăng Liên kết

Định dạng liên kết: URL phải được đăng là https://www.japan.travel. Khi đó, liên kết sẽ tự động chuyển hướng đến địa điểm của khách truy cập và cài đặt trình duyệt tương ứng.

JNTO không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho trang web liên kết hoặc nội dung của trang web đó phát sinh từ việc đặt một liên kết đến trang web JNTO.

Nếu trang web liên kết được xác định là có bao gồm nội dung không đáp ứng các điều kiện của JNTO, JNTO sẽ yêu cầu xóa liên kết đó như một biện pháp phòng ngừa.

Liên kết từ các Loại Trang web Sau đây bị Cấm:

Bảng thông báo

Các trang web chứa những tài liệu có hoặc có thể mang tính vu khống hoặc gây tổn hại đến uy tín của JNTO hoặc các tổ chức liên kết với JNTO

Các trang web chứa những tài liệu vi phạm hoặc có thể vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của JNTO hoặc các tổ chức liên kết với JNTO

Các trang web chứa những tài liệu gây tổn hại hoặc có thể gây tổn hại đến tài sản tài chính, uy tín, quyền cá nhân hoặc quyền riêng tư của nhân viên tại JNTO hoặc các tổ chức liên kết với JNTO

Các trang web chứa những tài liệu có định kiến đối với các quy tắc đạo đức chung

Các trang web cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm

Các trang web hiển thị các trang được liên kết trong khung. Việc hiển thị trang chủ JNTO bên trong khung bị nghiêm cấm. Các trang web sử dụng khung phải bao gồm TARGET=”_blank” hoặc TARGET=”_top” trong phần lập trình liên kết JNTO.

Những vấn đề khác

Việc sử dụng trái phép nội dung từ Trang web JNTO trên các phương tiện truyền thông khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các tờ báo, tạp chí và bản tin email đều bị cấm.

  • Home

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages