HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Hướng dẫn chính thức cho việc đi du lịch Nhật Bản - Du Lịch Nhật Bản

None

Nơi ký ức được hình thành

WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CƠ QUAN XÚC TIẾN DU LỊCH NHẬT BẢN (JNTO)

Blog & Sharing

Thông tin Chính phủ Nhật Bản

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages