HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Chính sách Quyền riêng tư


Đối với người dùng ở Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Úc, Mỹ, Canada và Mexico, vui lòng kiểm tra bên dưới.

 

Vùng URL
Châu Âu https://www.japan.travel/en/privacy-policy-for-europe/
Hàn Quốc https://www.japan.travel/ko/kr/privacy-policy/
Trung Quốc đại lục https://www.japan-travel.cn/privacy-policy/
Hồng Kông https://www.japan.travel/hk/hk/privacy-policy/
Thái Lan https://www.japan.travel/th/th/privacy-policy/
Singapore https://www.japan.travel/en/sg/privacy-policy/
Malaysia https://www.japan.travel/en/my/privacy-policy/
Indonesia https://www.japan.travel/id/id/privacy-policy/
Việt Nam https://www.japan.travel/vi/vn/privacy-policy/
Úc https://www.japan.travel/en/au/privacy-policy/
Mỹ https://www.japan.travel/en/us/privacy-policy/
Canada https://www.japan.travel/en/ca/privacy-policy/
Mexico https://www.japan.travel/es/mx/privacy-policy/

Chính sách Bảo mật của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (“JNTO”, Japan National Tourism Organization)


Đối với người dùng ở châu Âu, vui lòng xem từ đây. 


Chúng tôi cố gắng xử lý thông tin cá nhân theo cách phù hợp với luật về quyền riêng tư địa phương được áp dụng trong các khu vực pháp lý quốc tế khác nhau mà JNTO hoạt động.

 

Thu thập thông tin cá nhân


Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ phụ thuộc vào bản chất giao dịch của bạn với chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn:
 

  • Đăng ký nhận bất kỳ ấn phẩm nào của chúng tôi hoặc đăng ký nhận tập quảng cáo;
  • Đăng ký tham dự hoặc triển lãm tại một sự kiện của JNTO hoặc tham gia một chương trình quảng bá hoặc cuộc thi;
  • Giao dịch kinh doanh với chúng tôi (với tư cách nhân viên của một trong các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của chúng tôi, hoặc nếu bạn làm việc cho bất kỳ cơ quan hoặc công ty nào có giao dịch với chúng tôi, hoặc trong bối cảnh giao dịch, hoặc khi bạn tình nguyện cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi).


Chúng tôi cần thu thập thông tin cá nhân để có thể cung cấp cho bạn các ấn phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Mục đích cụ thể mà chúng tôi thu thập thông tin cá nhân sẽ được giải thích khi chúng tôi thu thập thông tin đó hoặc sẽ được thể hiện rõ ràng từ bối cảnh mà thông tin đó được thu thập.

 

Truy cập thông tin cá nhân

 

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn mà JNTO nắm giữ. Bạn cũng có quyền yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn và không chính xác. Bất kỳ yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa nào đều phải được thông báo cho chúng tôi bằng văn bản.

 

Các vấn đề về Quyền riêng tư Trực tuyến

 

Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn được xem là đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm đồng ý với các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này.


Nhìn chung, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân bạn. Tuy nhiên, có những lúc chúng tôi có thể cần thu thập thông tin cá nhân từ bạn.


Ví dụ như khi bạn đăng ký nhận tập quảng cáo, ấn phẩm của chúng tôi, tham dự một sự kiện hoặc cuộc thi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân.


Nhìn chung, trên trang web của chúng tôi, địa chỉ IP được ghi lại để theo dõi phiên của người dùng nhưng vẫn bảo mật danh tính cho người dùng. Chúng tôi có thể phân tích dữ liệu này để rút ra các xu hướng và số liệu thống kê nhất định, chẳng hạn như phần nào trong trang web của chúng tôi mà người dùng đang truy cập và tổng thời gian họ truy cập các phần đó. Khi chúng tôi nhận thông tin về phiên truy cập của bạn hoặc về bạn, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin đó để nghiên cứu hoặc để cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn.

 

Cookie


Một số trang web của JNTO sử dụng “cookie”, các tập tin nhỏ có thể được lưu trên ổ cứng của bạn vì mục đích lưu giữ thông tin. Một cookie sẽ giúp chúng tôi nhớ bạn là ai. Cookie có thể giúp những lần truy cập sau này của bạn vào trang web trở nên nhanh hơn và đơn giản hơn. Bạn có thể cài đặt trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie, để bạn có cơ hội quyết định có chấp nhận nó hay không. (Tuy nhiên, khi bạn không chấp nhận cookie, một số trang web có thể không hiển thị đầy đủ hoặc bạn có thể không được phép truy cập vào một số thông tin nhất định.) Máy chủ không thể tìm ra tên hoặc địa chỉ email hoặc bất cứ điều gì về máy tính của người dùng bằng cách sử dụng cookie.

 

Bảo mật Trực tuyến


Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính riêng tư của thông tin cá nhân được gửi đến các trang web của chúng tôi, đồng thời định kỳ cập nhật các biện pháp bảo mật dựa trên các công nghệ hiện tại.


Bạn cần nhận thức được những rủi ro cố hữu liên quan đến việc truyền thông tin qua Internet. Chúng tôi không thể cam đoan hay đảm bảo về tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi đến các trang web của chúng tôi. Nếu bạn lo ngại về vấn đề này, chúng tôi có những cách khác để thu thập và cung cấp thông tin. Có các phương tiện khác như gửi thư bưu điện, điện thoại và fax thông thường.


Trang web của chúng tôi cũng có thể được liên kết với các trang web do bên thứ ba điều hành. Những liên kết này chỉ nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho bạn. Các liên kết đến trang web của bên thứ ba không cấu thành sự bảo trợ, chứng thực hoặc chấp thuận các trang web này. Khách truy cập vào các trang web đó nên tham khảo các chính sách và thực tiễn riêng của trang web đó về quyền riêng tư.

 

Thông tin khác


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc nếu bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới:


Bằng email: vietnam_jnto@jnto.go.jp


Chúng tôi định kỳ xem xét chính sách quyền riêng tư của mình và bảo lưu quyền sửa đổi hoặc xóa các phần của chính sách này theo quyết định của chúng tôi vào bất cứ lúc nào.

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages