Ikarugadera Temple 斑鳩寺

Ikaruga-dera Temple
Ikaruga-dera Temple

Near Ikarugadera Temple

Ikaruga-dera Temple History
Ikarugadera Temple Ibo-gun, Hyogo-ken
Mount Shosha Nature
Mt. Shosha Himeji-shi, Hyogo-ken
Himeji Castle Nishioyashiki-ato Garden Koko-en Attraction
Kokoen Garden Himeji-shi, Hyogo-ken
Himeji Yukata Festival Festivals & Events
Himeji Yukata Festival Himeji-shi, Hyogo-ken
Himeji castle cherry blossom Festivals & Events
Himeji Castle Cherry Blossoms Himeji-shi, Hyogo-ken
Himeji Castle History
Himeji Castle Himeji-shi, Hyogo-ken

Please Confirm Your Location

We use location data to provide you with accurate tourism info