Sanzenin Temple 三千院

Sanzen-in Temple
Sanzen-in Temple

Near Sanzenin Temple

Sanzen-in Temple History
Sanzenin Temple Kyoto-shi, Kyoto-fu
Jikko-in Temple History
Jikkoin Temple Kyoto-shi, Kyoto-fu
kurama area History
Jakkoin Temple Kyoto-shi, Kyoto-fu
Enryaku-ji Temple History
Enryakuji Temple Otsu-shi, Shiga-ken
shiga-in-teien garden Nature
Mt. Hiei Kyoto-shi, Kyoto-fu
Sanno Matsuri Festivals & Events
Hiyoshi Taisha Sanno Festival Otsu-shi, Shiga-ken