Takeda-jinja Shrine 武田氏館跡(躑躅ヶ崎館)

Near Takeda-jinja Shrine

History
Takeda-Jinja Shrine Kofu-shi, Yamanashi-ken
190_Shingenko_Festival Festivals & Events
Shingenko Festival Kofu-shi, Yamanashi-ken
Art & Design
Yamanashi Prefectural Museum Of Art Kofu-shi, Yamanashi-ken
Shosenkyo Nature
Shosenkyo Gorge Kofu-shi, Yamanashi-ken
Suntory Tominooka Winery Attraction
Suntory Tominooka Winery Kai-shi, Yamanashi-ken
Oyashiki:Erin-ji History
Erinji Temple Koshu-shi, Yamanashi-ken