Shirokiya Lacquerware 白木屋漆器店

Near Shirokiya Lacquerware

Culture
Shirokiya Lacquerware Aizuwakamatsu-shi, Fukushima-ken
aizuwakamatsu area History
Tsurugajo Castle Aizuwakamatsu-shi, Fukushima-ken
Tsurugajo Park History
Tsurugajo Park Aizuwakamatsu-shi, Fukushima-ken
Aizu Sazaedo Attraction
Aizu Sazaedo Aizuwakamatsu-shi, Fukushima-ken
Mt. Iimori Nature
Mt. Iimori Aizuwakamatsu-shi, Fukushima-ken
Aizu Bukeyashiki History
Aizu Samurai Mansion Aizuwakamatsu-shi, Fukushima-ken