HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Travel Insurance in Japan Travel Insurance in Japan

ปกป้องตัวคุณเองจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยประกันภัยการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังญี่ปุ่นควรทำประกันภัยการเดินทางอย่างยิ่ง

คุ้มครองตัวคุณจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ประกันภัยการเดินทางสามารถคุ้มครองชีวิตได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

คุณยังคงสมัครได้เมื่อเดินทางมาถึงญึ่ปุ่นแล้ว

มีโอกาสที่คุณจะป่วยหรือบาดเจ็บระหว่างเดินทางหรือไม่

ถึงแม้ว่าการเดินทางจะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น แต่ถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ คุณอาจจะต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก จากผลสำรวจขององค์การการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นพบว่าหนึ่งในยี่สิบคนได้พบกับปัญหาจากการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ต่างประเทศ ถึงแม้การรักษาพยาบาลในญี่ปุ่นจะเจริญก้าวหน้า แต่ค่ารักษาอาจมีราคาแพง ดังนั้นการจัดหาประกันการเดินทางไว้ล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่ง

บริษัทบัตรเครดิตบางแห่งมีประกันภัยการเดินทางครอบคลุมอยู่ด้วย ควรสอบถามข้อมูลความคุ้มครองที่มีอยู่จากผู้ให้บริการบัตรเครดิตก่อนออกเดินทาง

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021, ชาวต่างชาติที่ค้างชำระค่ารักษาพยาบาลในญี่ปุ่นอาจถูกจำกัดหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

ซื้อประกันภัยการเดินทางได้เมื่อคุณเดินทางมาถึง

คุณสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางได้เมื่อเดินทางมาถึงญี่ปุ่น

องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้บริการเวปไซต์เพื่อสนับสนุนการเดินทางอย่างปลอดภัย คุณสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางได้สะดวกผ่านเวปไซต์นี้ https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

ตรวจสอบความคุ้มครองและไม่คุ้มครองของประกันภัยการเดินทางของคุณ

ประกันภัยการเดินทางครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าชดเชยความเสียหายระหว่างการเดินทาง ซึ่งแยกออกและแตกต่างจากประกันสุขภาพที่คุณได้ทำไว้ในประเทศของคุณ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบขอบเขตความคุ้มครองและทุนประกันของประกันภัยของคุณ ถ้าคุณซื้อประกันภัยการเดินทางจากประเทศของคุณ ควรสอบถามรายละเอียดพิเศษต่างๆของประกันภัยที่คุณซื้อก่อนออกเดินทาง เช่นประกันภัยบางประเภทครอบคลุมทั้งการเดินทางไปกลับและการเดินทางจากบ้านมายังสนามบิน ในขณะที่ประกันภัยบางประเภทไม่ครอบคลุม ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ควรทราบก่อนเดินทาง

ศึกษาวิธีการติดต่อบริษัทประกันของคุณ และบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในกรณีฉุกเฉินไว้ตลอดการเดินทาง

ศึกษาวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบริษัทประกันของท่าน เช่น บริษัทประกันของท่านให้บริการในลักษณะ “ปราศจากเงินสด” หรือไม่ ซึ่งเป็นบริการชำระค่ารักษาพยาบาลโดยตรงจากบริษัทประกันไปยังผู้ให้บริการรักษาพยาบาล บริษัทประกันหลายแห่งยังคงต้องให้ผู้เอาประกันสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน และคลินิกบางแห่งไม่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ซึ่งประกันภัยการเดินทางชนิด “ปราศจากเงินสด” สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

ในกรณีที่คุณมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง อาจส่งผลต่อขอบเขตความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางของคุณ

ตรวจสอบว่าประกันภัยของคุณครอบคลุมกิจกรรมที่คุณวางแผนไว้ เนื่องจากกิจกรรมเสี่ยงอันตรายบางประเภทอาจไม่ครอบคลุม

ศึกษาขอบเขตการชดเชยความเสียหายและการบาดเจ็บของบุคคลที่สาม

เมื่อคุณเกิดเจ็บป่วย

ในกรณีที่คุณบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ควรที่จะทราบหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับเรียกรถพยาบาล ได้แก่ 119 แต่สำหรับสถานพยาบาลบางประเภทอาจมีวิธีการติดต่อแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับ ช่วงเวลาในแต่ละวัน ความรุนแรง และระดับความฉุกเฉิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล สามารถศึกษาได้จาก “สำหรับการเดินทางอย่างปลอดภัยในญี่ปุ่น” หรือที่ลิงค์ข้างล่างนี้

การแปลภาษาสำหรับกรณีทางการแพทย์ในญี่ปุ่น

ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ และไม่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก และทำให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือ ซึ่งสถานพยาบาลบางแห่งสามารถให้บริการด้วยภาษาต่างประเทศ แต่บางแห่งไม่สามารถให้บริการได้

เวปไซต์ เอ เอ็ม ดี เอ ศูนย์ข้อมูลทางการแพทย์นานาชาติ สามารถให้คำแนะนำและบริการการแปลภาษา รวมถึงบริษัทประกันภัยของคุณอาจให้บริการการแปลภาษาในกรณีฉุกเฉินด้วย AMDA International Medical Information Center .

คำแนะนำสำหรับความปลอดภัยในการเดินทาง

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยสูงสุดในการดำรงชีวิตและท่องเที่ยว แต่อุบัติเหตุย่อมไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า ดังนั้นสำหรับข้อมูลทั่วไปด้านความปลอดภัยขณะอยู่ที่ญี่ปุ่น สามารถคลิกได้ที่นี่

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคำเตือนด้านภูมิอากาศ การหยุดให้บริการของรถไฟ และคำแนะนำด้านความปลอดภัย สามารถคลิกได้ที่นี่

สำหรับแอพลิเคชันต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย มาตรการฉุกเฉิน วลีที่เป็นประโยชน์ และอื่นๆ คลิกได้ที่นี่ here .

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages