HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

สีสันของโทโฮคุสัมผัสความงามตามฤดูกาลและวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

Where is TOHOKU?

ภูมิภาคโทโฮคุเป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วย 6 จังหวัดซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและฮอกไกโด
6 จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุนี้เต็มไปด้วยพื้นที่ ป่าไม้ที่ยังไม่มีใครรู้จัก เทือกเขาสุดลูกหูลูกตาและความงดงามของสายสัมพันธ์ของผู้คน
เว็บไซต์แห่งนี้จะแนะนำการท่องเที่ยวในภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสมผสานกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างลงตัว

Getting to TOHOKU

Finding TOHOKU

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages