HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

img_Hotline_2 img_Hotline_2

Đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch Nhật Bản

Đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch Nhật Bản

Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (Japan National Tourism Organization - JNTO) có thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Hãy gọi đến đường dây này để biết thêm thông tin du lịch hoặc để được hỗ trợ trong trường hợp tai nạn và trường hợp khẩn cấp. Đường dây này hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, và tiếng Hàn.

050-3816-2787
Gọi từ nước ngoài: +81-50-3816-2787

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages