HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

img_Hotline_2 img_Hotline_2

Đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch Nhật Bản

Đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch Nhật Bản

Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (Japan National Tourism Organization - JNTO) có thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Hãy gọi đến đường dây này để biết thêm thông tin du lịch hoặc để được hỗ trợ trong trường hợp tai nạn và trường hợp khẩn cấp. Đường dây này hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, và tiếng Hàn.

Thông tin trung tâm cuộc gọi
Tên gọi Đường dây nóng dành cho khách du lịch Nhật Bản
Số điện thoại 050-3816-2787
Gọi từ nước ngoài +81-50-3816-2787
Thời gian trực tổng đài 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm
Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn
Dịch vụ được hỗ trợ Hỗ trợ & trợ giúp khi gặp trường hợp khẩn cấp (tai nạn, bệnh tật, v.v.) hoặc thiên tai, thông tin du lịch tổng hợp

Số điện thoại hữu ích

Hầu hết các tổ chức đều có nhân viên nói tiếng Anh:

Trường hợp khẩn cấp
Cảnh sát Khẩn cấp 110
Tìm đồ thất lạc 0570-550-142
Thông tin chung (03) 3503-8484 (Tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác)
Xe cứu hỏa/Xe cứu thương Khẩn cấp 119

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages