HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tax-free Shopping Tax-free Shopping

Miễn thuế của Nhật Bản

Để thỏa sức mua sắm tại Nhật Bản, bạn cần biết về chương trình miễn thuế của Nhật Bản.

Để biết thông tin về việc miễn thuế hiện hành tại Nhật Bản, vui lòng xem bên dưới.

Ngoải ra, những món đồ miễn thuế mua ở Nhật có thể vận chuyển đến nhà ở nước ngoài, v.v. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo đường link sau đây: https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001593133.pdf

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages