HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Timezone Timezone

Múi giờ

Chênh lệch múi giờ

Hãy chỉnh đồng hồ từ múi giờ tại quốc gia bạn thành múi giờ Nhật Bản. Bảng bên dưới thể hiện sự chênh lệch múi giờ giữa Nhật Bản và các thành phố lớn nhất trên thế giới.

Bắc Mỹ
Toronto -14 giờ
New York -14 giờ
Chicago -15 giờ
Los Angeles -17 giờ
Nam Mỹ
Sao Paulo -12 giờ
Mexico City -15 giờ
Santiago -13 giờ
Buenos Aires -12 giờ
Rio de Janeiro -12 giờ
Châu Á & Châu Đại Dương
Sydney +1 giờ
Seoul 0 giờ
Hồng Kông -1 giờ
Bắc Kinh -1 giờ
Singapore -1 giờ
Bangkok -2 giờ
Jakarta -2 giờ
Đài Bắc -1 giờ
Kuala Lumpur -1 giờ
Manila -1 giờ
Delhi -3,5 giờ
Thành phố Hồ Chí Minh -2 giờ
Châu Âu
Moscow -6 giờ
Frankfurt -8 giờ
Geneva -8 giờ
Paris -8 giờ
London -9 giờ
Madrid -8 giờ
Amsterdam -8 giờ
Stockholm -8 giờ
Zurich -8 giờ
Helsinki -7 giờ
Brussels -8 giờ
Copenhagen -8 giờ
Vienna -8 giờ
Dublin -9 giờ
Lisbon -9 giờ
Oslo -8 giờ

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages