HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tin tức cập nhật về Covid-19 và du lịch

Số lượng ca nhiễm mới Covid-19 tại Nhật Bản/Ngày 
(08/05/2023) 9.310 Người

Từ ngày 8/5, Nhật Bản đã hạ mức đe dọa của Covid-19 xuống ngang với bệnh cúm mùa.

Việc cập nhật theo dõi số liệu về Covid-19 đã được chấm dứt. Theo đó, số liệu ngày 0805/2023 sẽ là con số cập nhật cuối cùng. 

 

 

 

 

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages