HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Hiroshima (Hiroshima)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mưa, Sau Đó Có Mây 33° 28° 70% Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 32° 28° 30%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
33° 28° 70% 32° 28° 30%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 33° 28° 70%
12 Aug (Thứ 6) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 32° 28° 30%
13 Aug (Thứ 7) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 33° 28° 40%
14 Aug (Chủ nhật) 200 Có Mây 33° 27° 50%
15 Aug (Thứ 2) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 32° 28° 70%
16 Aug (Thứ 3) 300 Mưa 29° 27° 80%
17 Aug (Thứ 4) 200 Có Mây 32° 25° 40%
18 Aug (Thứ 5) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 29° 25° 70%
19 Aug (Thứ 6) 300 Mưa 31° 24° 80%
20 Aug (Thứ 7) 211 Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 31° 24° 30%

Xu hướng Hàng tháng

Hiroshima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages