HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Matsue (Shimane)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 34° 27° 20% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 34° 26° 60%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
34° 27° 20% 34° 26° 60%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 34° 27° 20%
12 Aug (Thứ 6) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 34° 26° 60%
13 Aug (Thứ 7) 201 Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 34° 27° 40%
14 Aug (Chủ nhật) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 31° 25° 70%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 33° 26° 40%
16 Aug (Thứ 3) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 33° 26° 90%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 27° 23° 90%
18 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 28° 22° 40%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 30° 21° 50%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 32° 26° 70%

Xu hướng Hàng tháng

Matsue

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages