HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Okayama (Okayama)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 34° 27° 10% Trời Nắng, Sau Đó Mưa 34° 27° 40%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
34° 27° 10% 34° 27° 40%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 34° 27° 10%
12 Aug (Thứ 6) 114 Trời Nắng, Sau Đó Mưa 34° 27° 40%
13 Aug (Thứ 7) 202 Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 34° 26° 30%
14 Aug (Chủ nhật) 200 Có Mây 34° 25° 50%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 34° 27° 50%
16 Aug (Thứ 3) 300 Mưa 31° 25° 90%
17 Aug (Thứ 4) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 33° 24° 60%
18 Aug (Thứ 5) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 29° 24° 70%
19 Aug (Thứ 6) 300 Mưa 28° 24° 90%
20 Aug (Thứ 7) 100 Trời Nắng 30° 21° 20%

Xu hướng Hàng tháng

Okayama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages