HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Tottori (Tottori)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 35° 27° 10% Trời Nắng, Sau Đó Mưa 34° 26° 50%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
35° 27° 10% 34° 26° 50%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 211 Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 35° 27° 10%
13 Aug (Thứ 7) 114 Trời Nắng, Sau Đó Mưa 34° 26° 50%
14 Aug (Chủ nhật) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 34° 26° 50%
15 Aug (Thứ 2) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 33° 25° 60%
16 Aug (Thứ 3) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 34° 27° 70%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 31° 25° 90%
18 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 29° 24° 50%
19 Aug (Thứ 6) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 30° 23° 70%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 29° 24° 100%
21 Aug (Chủ nhật) 311 Có Mưa, Sau Đó Trời Nắng 28° 22° 60%

Xu hướng Hàng tháng

Tottori

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages