HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Sapporo (Hokkaido)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mưa, Sau Đó Trời Nắng 30° 20° 80% Trời Nắng, Sau Đó Có Mây 29° 21° 10%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
30° 20° 80% 29° 21° 10%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 311 Có Mưa, Sau Đó Trời Nắng 30° 20° 80%
12 Aug (Thứ 6) 111 Trời Nắng, Sau Đó Có Mây 29° 21° 10%
13 Aug (Thứ 7) 103 Trời Nắng, Thỉnh Thoảng Có Mưa 27° 20° 40%
14 Aug (Chủ nhật) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 26° 18° 70%
15 Aug (Thứ 2) 300 Mưa 24° 20° 100%
16 Aug (Thứ 3) 200 Có Mây 23° 17° 50%
17 Aug (Thứ 4) 100 Trời Nắng 23° 15° 30%
18 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 23° 18° 40%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 21° 17° 50%
20 Aug (Thứ 7) 111 Trời Nắng, Sau Đó Có Mây 22° 16° 30%

Xu hướng Hàng tháng

Sapporo

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages