HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Fukui (Fukui)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 35° 27° 10% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 34° 26° 50%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
35° 27° 10% 34° 26° 50%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 35° 27° 10%
13 Aug (Thứ 7) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 34° 26° 50%
14 Aug (Chủ nhật) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 33° 26° 50%
15 Aug (Thứ 2) 203 Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 32° 25° 80%
16 Aug (Thứ 3) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 33° 27° 90%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 30° 24° 90%
18 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 30° 23° 50%
19 Aug (Thứ 6) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 30° 23° 60%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 25° 24° 100%
21 Aug (Chủ nhật) 100 Trời Nắng 29° 23° 20%

Xu hướng Hàng tháng

Fukui

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages