HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Kanazawa (Ishikawa)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 35° 28° 20% Có Mây 34° 28° 30%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
35° 28° 20% 34° 28° 30%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 211 Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 35° 28° 20%
12 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 34° 28° 30%
13 Aug (Thứ 7) 113 Trời Nắng, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 32° 27° 30%
14 Aug (Chủ nhật) 200 Có Mây 31° 25° 40%
15 Aug (Thứ 2) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 31° 27° 70%
16 Aug (Thứ 3) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 32° 26° 90%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 26° 24° 100%
18 Aug (Thứ 5) 300 Mưa 28° 23° 60%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 28° 22° 50%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 32° 25° 90%

Xu hướng Hàng tháng

Kanazawa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages