HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Nagano (Nagano)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 33° 24° 40% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 33° 24° 70%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
33° 24° 40% 33° 24° 70%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 33° 24° 40%
12 Aug (Thứ 6) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 33° 24° 70%
13 Aug (Thứ 7) 301 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 34° 23° 50%
14 Aug (Chủ nhật) 300 Mưa 28° 23° 70%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 31° 24° 50%
16 Aug (Thứ 3) 300 Mưa 27° 24° 90%
17 Aug (Thứ 4) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 27° 22° 70%
18 Aug (Thứ 5) 300 Mưa 27° 22° 70%
19 Aug (Thứ 6) 300 Mưa 22° 20° 100%
20 Aug (Thứ 7) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 26° 19° 60%

Xu hướng Hàng tháng

Nagano

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages