HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Nagano (Nagano)

26 Sep (Thứ 2) Cao Thấp Lượng mưa 27 Sep (Thứ 3) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 27° 16° 10% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 25° 17° 60%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
27° 16° 10% 25° 17° 60%
Cao Thấp Lượng mưa
26 Sep (Thứ 2) 201 Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 27° 16° 10%
27 Sep (Thứ 3) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 25° 17° 60%
28 Sep (Thứ 4) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 25° 17° 50%
29 Sep (Thứ 5) 300 Mưa 22° 19° 70%
30 Sep (Thứ 6) 211 Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 24° 18° 50%
1 Oct (Thứ 7) 200 Có Mây 24° 17° 50%
2 Oct (Chủ nhật) 200 Có Mây 25° 18° 30%
3 Oct (Thứ 2) 200 Có Mây 26° 17° 50%
4 Oct (Thứ 3) 300 Mưa 24° 19° 80%
5 Oct (Thứ 4) 300 Mưa 25° 20° 80%

Xu hướng Hàng tháng

Nagano

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages