HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Niigata (Niigata)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 32° 25° 60% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 33° 25° 60%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
32° 25° 60% 33° 25° 60%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 32° 25° 60%
13 Aug (Thứ 7) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 33° 25° 60%
14 Aug (Chủ nhật) 311 Có Mưa, Sau Đó Trời Nắng 32° 25° 70%
15 Aug (Thứ 2) 300 Mưa 27° 24° 90%
16 Aug (Thứ 3) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 30° 27° 70%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 27° 23° 100%
18 Aug (Thứ 5) 111 Trời Nắng, Sau Đó Có Mây 26° 22° 40%
19 Aug (Thứ 6) 211 Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 29° 20° 50%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 25° 21° 70%
21 Aug (Chủ nhật) 311 Có Mưa, Sau Đó Trời Nắng 27° 22° 70%

Xu hướng Hàng tháng

Niigata

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages