HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Toyama (Toyama)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 35° 27° 30% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 35° 26° 50%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
35° 27° 30% 35° 26° 50%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 35° 27° 30%
13 Aug (Thứ 7) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 35° 26° 50%
14 Aug (Chủ nhật) 202 Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 33° 26° 40%
15 Aug (Thứ 2) 300 Mưa 30° 25° 80%
16 Aug (Thứ 3) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 32° 26° 80%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 28° 24° 100%
18 Aug (Thứ 5) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 27° 23° 70%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 27° 23° 50%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 25° 23° 90%
21 Aug (Chủ nhật) 301 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 27° 22° 60%

Xu hướng Hàng tháng

Toyama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages