HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Kyoto (Kyoto)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 37° 27° 10% Có Mây 34° 27° 10%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
37° 27° 10% 34° 27° 10%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 211 Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 37° 27° 10%
12 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 34° 27° 10%
13 Aug (Thứ 7) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 35° 27° 60%
14 Aug (Chủ nhật) 202 Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 33° 26° 70%
15 Aug (Thứ 2) 202 Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 33° 26° 70%
16 Aug (Thứ 3) 200 Có Mây 34° 28° 50%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 30° 26° 80%
18 Aug (Thứ 5) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 32° 24° 90%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 32° 23° 50%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 33° 26° 80%

Xu hướng Hàng tháng

Kyoto

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages