HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Otsu (Shiga)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 33° 26° 20% Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 32° 27° 60%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
33° 26° 20% 32° 27° 60%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 33° 26° 20%
13 Aug (Thứ 7) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 32° 27° 60%
14 Aug (Chủ nhật) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 34° 25° 40%
15 Aug (Thứ 2) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 33° 26° 60%
16 Aug (Thứ 3) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 32° 27° 70%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 31° 26° 90%
18 Aug (Thứ 5) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 31° 25° 60%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 30° 24° 50%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 26° 24° 90%
21 Aug (Chủ nhật) 311 Có Mưa, Sau Đó Trời Nắng 29° 22° 60%

Xu hướng Hàng tháng

Otsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages