HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Chiba (Chiba)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Trời Nắng 33° 27° 10% Trời Nắng 33° 28° 20%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
33° 27° 10% 33° 28° 20%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 100 Trời Nắng 33° 27° 10%
12 Aug (Thứ 6) 100 Trời Nắng 33° 28° 20%
13 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 32° 27° 60%
14 Aug (Chủ nhật) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 32° 27° 60%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 32° 27° 50%
16 Aug (Thứ 3) 200 Có Mây 34° 28° 40%
17 Aug (Thứ 4) 114 Trời Nắng, Sau Đó Mưa 34° 26° 70%
18 Aug (Thứ 5) 300 Mưa 28° 24° 70%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 28° 24° 50%
20 Aug (Thứ 7) 200 Có Mây 31° 24° 50%

Xu hướng Hàng tháng

Chiba

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages