HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Mito (Ibaraki)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 34° 28° 10% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 32° 25° 70%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
34° 28° 10% 32° 25° 70%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 34° 28° 10%
13 Aug (Thứ 7) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 32° 25° 70%
14 Aug (Chủ nhật) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 33° 25° 60%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 31° 23° 50%
16 Aug (Thứ 3) 200 Có Mây 34° 24° 40%
17 Aug (Thứ 4) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 34° 24° 80%
18 Aug (Thứ 5) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 27° 22° 70%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 26° 21° 50%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 25° 20° 100%
21 Aug (Chủ nhật) 300 Mưa 26° 21° 100%

Xu hướng Hàng tháng

Mito

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages