HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Utsunomiya (Tochigi)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 33° 26° 10% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 30° 24° 70%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
33° 26° 10% 30° 24° 70%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 33° 26° 10%
13 Aug (Thứ 7) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 30° 24° 70%
14 Aug (Chủ nhật) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 34° 24° 50%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 30° 23° 50%
16 Aug (Thứ 3) 200 Có Mây 36° 23° 50%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 31° 24° 80%
18 Aug (Thứ 5) 300 Mưa 27° 22° 70%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 26° 21° 50%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 23° 20° 100%
21 Aug (Chủ nhật) 300 Mưa 27° 20° 100%

Xu hướng Hàng tháng

Utsunomiya

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages