HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Fukuoka (Fukuoka)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 34° 28° 30% Có Mây 32° 28° 40%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
34° 28° 30% 32° 28° 40%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 202 Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 34° 28° 30%
13 Aug (Thứ 7) 200 Có Mây 32° 28° 40%
14 Aug (Chủ nhật) 200 Có Mây 33° 28° 40%
15 Aug (Thứ 2) 202 Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 33° 28° 70%
16 Aug (Thứ 3) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 32° 28° 70%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 29° 27° 80%
18 Aug (Thứ 5) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 32° 27° 60%
19 Aug (Thứ 6) 300 Mưa 29° 27° 80%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 31° 26° 70%
21 Aug (Chủ nhật) 100 Trời Nắng 30° 24° 20%

Xu hướng Hàng tháng

Fukuoka

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages